Kinesisten willen hogere vergoeding, maar vangen bot

De gesprekken tussen de beroepsvereniging van kinesisten, ziekenfondsen en het Riziv over een verhoging van de erelonen en een realistische verplaatsingsvergoeding hebben niets opgeleverd. Volgens de ziekenfondsen en de beroepsvereniging komt dat omdat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) te weinig financiële middelen vrijmaakt.
ASAP

"De vragen van de kinesisten die voorlagen waren pertinent", erkent Paul Callewaert van het Socialistisch Ziekenfonds. Hij waarschuwt ervoor de meerkost niet bij de patiënt te leggen. "Wij doen een beroep op de minister en de regering om hier een mouw aan te passen en ervoor te zorgen dat er voldoende budget is."

Van een akkoord is met andere woorden geen sprake, tenzij De Block met meer geld over de brug komt.

"Wij verdienen te weinig"

Het zit de kinesisten hoog dat ze nog steeds een vergoeding krijgen die gebaseerd is op een bachelor-diploma terwijl kinesitherapie al jaren een vijfjarige masteropleiding is.

"Wij verdienen te weinig", licht kinesist Koen Souverijns toe in "De ochtend". Souverijns lanceerde een onlinepetitie voor een aanvaardbaar honorarium die al door meer dan 13.000 collega's is ondertekend. "De laatste 10 à 15 jaar heeft ons beroep een enorme evolutie doorgemaakt. Wij zijn van "masseurs" uitgegroeid tot een volwaardig academisch beroep. Wij zijn heel vaak een alternatief voor bepaalde operaties, we vormen een goed antwoord op chronische pijn en zouden aan preventie kunnen doen, ..."

"Heel die evolutie hebben we echter niet teruggezien in ons loon. Sterker nog, wij hebben jaren geen indexering gehad. Die evolutie heeft nochtans heel wat investeringen met zich meegebracht, voor een moderne oefenzaal, modern oefenmateriaal, opleidingen, etc...

39 cent verplaatsingsvergoeding

"Ons honorarium is ooit blijven steken, zodat wij nu een stuk minder verdienen dan onze buitenlandse collega's en zelfs de helft minder dan de Nederlandse kinesisten", vervolgt Souverijns. "Een consultatie kost momenteel 22,26 euro voor een behandeling die een half uur tot twee uur kan duren. Op Europees niveau is dat gemiddeld 36 euro. Zo ambitieus zijn we niet, maar dat verschil is voor ons te groot."

Hij verwijst naar een studie van Ernst & Young die een bedrag van zowat 30 euro voorstelt als concurrentiële vergoeding per behandeling. Maar daarmee is de kous niet af, want ook de vergoeding voor verplaatsingen moet dringend worden aangepast, vinden de kinesisten.

"Ik weet niet of je voor 39 cent nog een technicus thuis op bezoek krijgt om een koelkast te herstellen. Dat is niet meer van deze tijd. Ik zie dat de huisartsen niet tevreden waren met 7 euro en vanaf dit jaar 12 euro krijgen en dat is toch een heel groot verschil. Wij willen gewoon een aanvaardbaar loon, want dit is niet meer economisch realistisch."

Concreet vragen de kinesisten een vergoeding voor consultaties van 25 euro per behandeling (i.p.v. 22,26 euro nu) en 27 euro voor een huisbezoek (i.p.v. 22,65 euro nu).

Naar eigen goeddunken een tarief vragen is geen optie, benadrukt Souverijns. "Wij willen niet dat de patiënt dit gaat voelen. Als we zouden vragen wat we willen, moeten we volgens de wetgeving als niet-geconventioneerde kinesist werken (waarbij het ziekenfonds niet tussenbeidekomt, red.) Maar dan betaalt de patiënt 25 procent mee."

"Elke kinesisttherapeut is het erover eens dat dit niet leefbaar is"

Meest gelezen