Wat betekent het loonakkoord voor u en mij?

De Groep van Tien is het gisteren eens geraakt over een ontwerp van interprofessioneel akkoord. Om de Belgische lonen niet sneller te laten stijgen dan in de buurlanden is overeengekomen dat de lonen de komende twee jaar 1,1 procent mogen stijgen bovenop de index, de laagste uitkeringen stijgen en de SWT-regelingen voor het brugpensioen volgend jaar met een jaar de hoogte ingaan. Maar wat staat er nog meer in het akkoord? Een overzicht.

LONEN

 • De lonen van de werknemers in de privésector mogen stijgen met 1,1 procent in twee jaar
 • Deze stijging komt bovenop de indexering om de lonen aan te passen aan de toenemende levensduurte. In totaal kunnen de lonen daardoor met 4 procent of meer stijgen.
 • Het gaat om een maximale marge voor loonopslag: de uiteindelijke loonsverhogingen kunnen minder zijn, maar nooit meer.

PENSIOENEN EN UITKERINGEN

 • Voor de werknemers stijgen de laagste pensioenen en ziekte-uitkeringen in de meeste gevallen met 1,7 procent. Maar de minima in de werkloosheid stijgen meer: Wie alleenstaand is, krijgt nog 2 procent extra. En voor gezinshoofden komt er 3,5 procent bij. De extra verhoging komt er op aandringen van de vakbonden omdat de laagste werkloosheidsuitkeringen het verst onder de armoedegrens zitten.
 • De hoogste uitkeringen bij de werknemers genieten vanaf 1 januari 2018 in de meeste gevallen van een verhoging van 0,8 procent. De hoogste pensioenen - die de vorige keer niet gestegen zijn - krijgen dan een verhoging van 1,7 procent.
 • Het jaarlijks vakantiegeld voor gepensioneerden stijgt in twee keer met 4,5 procent voor alle gepensioneerden.

 

 • Voor de zelfstandigen stijgen de laagste pensioenen en ziekte-uitkeringen in de meeste gevallen met 1,7 procent.
 • Wie leeft van een leefloon of een soortgelijke uitkering, krijgt vanaf 1 september een verhoging met 0,9 procent. (De leeflonen werden vorig jaar al met 2 procent verhoogd.)
 • De inkomensvervangende uitkeringen voor mensen met een handicap stijgen vanaf 1 september met 2,9 procent. (Die uitkeringen waren vorig jaar nog niet verhoogd.)

BRUGPENSIOEN/SWT en LANDINGSBANEN

Om mensen langer te doen werken is de instapleeftijd voor brugpensioen en landingsbanen stelselmatig opgetrokken. Vakbonden en werkgevers kunnen daar in bepaalde gevallen (en mits onderling akkoord) van afwijken:

 • Oudere werknemers in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering kunnen zowel in 2017 als in 2018 nog op 56 jaar met brugpensioen. Bij wijze van overgangsregeling geldt de huidige instapleeftijd van 55 jaar wel nog voor collectieve ontslagen die vóór 1 november 2016 werden aangekondigd.
 • Oudere werknemers in zware beroepen en lange loopbanen kunnen dit jaar nog met brugpensioen op 58 jaar. Vanaf volgend jaar wordt dat voor hen opgetrokken naar 59 jaar.
 • Oudere werknemers in zware beroepen, lange loopbanen, een onderneming in moeilijkheden of herstructurering kunnen dit en volgend jaar uitzonderlijk nog op 55 jaar in een landingsbaan stappen waarbij ze dus halftijds of viervijfde werken.

Michel: "Dit akkoord van de Groep van Tien is teken van vertrouwen"

Meest gelezen