"Hervorming zal problemen niet oplossen", vindt SP.A, Groen ziet "een dooie mus"

De oppositiepartij SP.A vindt de onderwijshervorming waarover er nu een akkoord is, veel te vrijblijvend en een gemiste kans. Onderwijsspecialist Caroline Gennez zegt dat het akkoord de problemen niet zal oplossen. Ook Groen is niet te spreken over het onderwijsakkoord. Volgens onderwijsspecialist Elisabeth Meuleman heeft "N-VA haar slag thuis gehaald" en zijn "de leerlingen de dupe" van de hervorming. "Vijftien jaar discussie voor een dooie mus", aldus Meuleman.
Caroline Gennez in het Vlaams Parlement.

Vlaams parlementslid en SP.A-onderwijsspecialist Caroline Gennez zei dat ook de oppositie alleen maar blij kan zijn dat er een akkoord is, na 20 jaar onderhandelen en in het besef dat er iets moest veranderen. "Het heeft de verdienste van te bestaan", zo zei ze.

Maar volgens Gennez is het akkoord te vrijblijvend en verandert het niet veel aan de huidige situatie. Men behoudt de keuze op 11, 12 jaar over wat de kinderen gaan volgen in het middelbaar onderwijs, zo zegt ze, terwijl het veel beter is volgens alle studies van pas later, op 14 jaar te kiezen. 

De regering zegt dat er eerst een brede vorming komt en dat de echte keuze pas op 14 komt, maar Gennez werpt daar tegen op dat men toch al op 11 in het basisonderwijs met een getuigschrift zegt: "het is erop of eronder". En dat men nu in principe ook nog kan veranderen in het eerste middelbaar, tussen de a- en de b-stroom, maar dat in de de praktijk slechts drie procent van de leerlingen dat ook effectief doen. In de toekomst ziet ze dat met deze hervorming niet verbeteren, daarvoor is ze te vrijblijvend.

Volgens Gennez had de regering de lat hoger moeten leggen, had ze ambitieuze eindtermen moeten formuleren, maar dat doet ze niet. Terwijl het algemeen niveau elk jaar daalt, en een op de acht leerlingen geen diploma haalt, in de steden zelfs een op de vier, zegt de regering dat ze gaat werken met een "basisgeletterdheid". Dat noemt Gennez een zeer gevaarlijk concept, en ze vraagt zich af of dat betekent dat jongeren nu een beetje zonder fouten zullen moeten kunnen schrijven, en een beetje zullen moeten kunnen rekenen, en dat het al goed is als ze een beetje in de buurt zitten. 

Andere problemen zijn voor Gennez de tussenschotten die er vandaag zijn in het onderwijs, tussen ASO, BSO en TSO, en de waterval, het feit dat de leerlingen steeds naar een "lager" niveau afzakken, als ze niet meteen de juiste keuze gemaakt hebben. Oorspronkelijk had de regering gezegd dat ze die tussenschotten weg wilde en dat ze de leerlingen samen wilde opleiden, elk naar hun sterkte en talenten, maar daar ziet men nu niets van.

SP.A pleit voor domeinscholen waar die schotten wel weggehaald zijn, waar de leerlingen samen opgeleid worden, en de sterke zich kunnen verdiepen terwijl er een kader gecreëerd wordt om de zwakkere leerlingen mee met de groep te krijgen.

Gennez zegt dat dat een gevolg is van de heterogene samenstelling van de regering, en van het feit dat de N-VA zo lang op de rem is gaan staan. Wat er nu op tafel ligt, is volgens haar te vrijblijvend en te "open", om voor die problemen een oplossing te bieden. Men laat de boel de boel, en men laat het over aan de scholen om zelf eventueel ambitieus aan de slag te gaan met het huidige kader. Daar heeft Gennez nog wel vertrouwen in, dat de scholen dat inderdaad zullen doen, maar de hervorming van de regering blijft voor haar een gemiste kans, die niet goed genoeg is om de problemen op te lossen. 

"15 jaar discussie voor een dooie mus"

Ook Groen is niet te spreken over het bereikte akkoord. Volgens onderwijsspecialist Elisabeth Meuleman is er 15 jaar lang gediscussieerd "voor een dooie mus".

Volgens Meuleman kiest de regering voor het systeem van "early tracking", het vroeger opsplitsen van leerlingen in plaats van differentiatie en maatwerk om sterke leerlingen uit te dagen en zwakkere leerlingen bij te werken. "Een hervorming op maat van N-VA dus", concludeert ze.

Meuleman: "Ondanks haar mooie woorden om van integratie en inclusie haar topprioriteit te maken voor 2017 en om haar ogen niet te sluiten voor de grote groepen leerlingen uit kwetsbare gezinnen die we niet meekrijgen, gaat minister Crevits toch plat op de buik voor het eliteverhaal van N-VA."

Meuleman betreurt de ingrepen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Zo is het vasthouden aan acht studiedomeinen volgens haar een slechte zaak. "Er was nochtans een consensus tussen alle onderwijskoepels om met minder domeinen te werken om leerlingen niet te vroeg al specifieke keuzes te laten maken. De regering negeert die consensus en kiest toch voor meer domeinen."

Volgens haar zijn domeinscholen die de schotten tussen ASO/TSO/BSO weghalen ook "geen prioriteit meer". Meuleman: "Elite ASO-scholen kunnen perfect blijven bestaan, meer nog, ze zullen ook nog meer technisch-wetenschappelijke richtingen aanbieden. Het uitgangspunt om het watervalsysteem tegen te gaan en technische en beroepsrichtingen te versterken wordt zo onderuit gehaald."