ACOD: "N-VA-akkoord om elitaire colleges en athenea in stand te houden"

De vakbonden zijn niet te spreken over het hervormingsakkoord van het secundaire onderwijs. Raf De Weerdt, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs, reageert ontgoocheld. Dit is duidelijk een akkoord geïnspireerd door de N-VA om de elitaire colleges en athenea in stand te houden en er zuivere aso-scholen van te blijven maken, die geen weerspiegeling van de maatschappij zijn."

Volgens De Weerdt worden de fundamentele problemen binnen het secundaire onderwijs helemaal niet aangepakt. "Een aantal knelpunten worden niet opgelost: de brede eerste graad komt er niet en er is geen duidelijke afbakening van de domeinen door het behoud van die logge aso-structuur die er blijft inzitten. Daardoor vinden we het echt een gemiste kans."

"Elitaire colleges en athenea in stand houden"

Volgens de ACOD-man zal de modernisering er ook niet toe leiden dat de bestaande segregatie afneemt. "Dit is duidelijk een akkoord geïnspireerd door de N-VA om de elitaire colleges en athenea in stand te houden en er zuivere aso-scholen van te blijven maken, die dan geen weerspiegeling van de maatschappij zijn."

"De minister herhaalt dat voor haar de vrijheid van onderwijs en van organisatie heilig is. Daardoor krijgen de scholen de mogelijkheid om zich zodanig te profileren dat ze bepaalde leerlingen blijven aanspreken en anderen niet. Wij hadden gehoopt dat er minstens duidelijk afgebakende domeinen tot stand zouden komen, maar het behoud van een aso-blok over de domeinen heen staat hier haaks op", vindt De Weerdt.

Politiek gekleurd dossier"

ACOD heeft nog niet beslist hoe er verder gereageerd zal worden, maar De Weerdt haalt aan dat het een "politiek gekleurd dossier" is en dat wijzigingen moeilijk zullen zijn. Volgens de socialistische onderwijsvakbond is deze modernisering "een maat voor niets". "Minister Crevits is plat op de buik gegaan voor de N-VA", besluit de vakbond.