Bourgeois: "Hervorming bewijst dat we wel beslissingen kunnen nemen"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is blij met de onderwijshervorming van het secundair onderwijs. "Dit is het bewijs dat deze regering wel degelijk ingrijpende beslissingen kan nemen", zegt hij. Bourgeois ontkent ook dat zijn partij op de rem zou hebben gestaan bij het akkoord.

"Er is heel wat gespind, maar ik denk ongeveer tegen alle partijen. Ik betreur dat echt hartsgrondig, ik vind dat bijzonder jammer", reageert Bourgois op de kritiek die er geweest is. In aanloop naar het akkoord kreeg N-VA regelmatig het verwijt dat ze een akkoord bemoeilijkt door te blijven hangen in discussies over namen en symbolen.

"Belangrijk voor mij is dat we tonen dat we wel kunnen beslissen. We hebben intens gewerkt. Het was een lange, grote consultatie die gevoerd is. We hebben goed gekeken en geluisterd naar wat gezegd werd aan de basis en we hebben een goede beslissing genomen. Wat er nu over gespind en verteld wordt, daar heb ik lak aan."

Homans: "Wij zijn geen mierenneukers"

Ook bij partijgenote Liesbeth Homans is eenzelfde geluid te horen. Homans wil - net als Bourgeois - duidelijk maken dat zij het akkoord niet afgeremd hebben. "Wij werden afgeschilderd als mierenneukers die eindeloos moeilijk zouden doen over details. Dat klopt niet. Ook wij zijn ervan overtuigd dat een grondige hervorming nodig is. Maar voor ons was het belangrijk dat de hervorming goed zou zijn."

De N-VA-politica gaf wel toe dat het volgens haar partij geen zin had om dingen te veranderen die goed waren. Zo is de N-VA blij met het behoud van de benamingen aso, tso, bso en kso en is de partij ook tevreden dat de naam van de studierichting Latijn-Grieks niet wordt omgedoopt tot Klassieke Talen. Verder toonde Homans zich tevreden met de reductie van het aantal richtingen, de opwaardering van het tso en de vrije keuze die bewaard blijft voor scholen en leerlingen.