Katholiek en gemeenschaps­onderwijs "ontgoocheld over hervorming"

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de gemeenschapsonderwijskoepel GO! zijn ontgoocheld over het resultaat van de onderwijshervorming. "Het is niet de ambitieuze hervorming van het secundair onderwijs waarvan we droomden, het is een gemiste kans", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, over het akkoord van de Vlaamse regering. Raymonda Verdyck van GO! betreurt dat de getrapte studiekeuze met een brede eerste graad er niet is gekomen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt akte van het feit dat er überhaupt een beslissing is over de onderwijshervorming. "Het bereiken van een akkoord door minister Crevits blijkt al een hele prestatie", stelt Lieven Boeve, de topman van het vrije net in een persmededeling.

Volgende week zal de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de beslissing van de Vlaamse regering grondig analyseren, evalueren en haar verdere positie bepalen.

Boeve stelt vast dat er weliswaar een serieuze reductie is van studierichtingen, maar "enkel in de huidige richtingen van het technisch en het beroepsonderwijs en nauwelijks in het algemeen secundair onderwijs waar snoeien en herprofileren de doorstroomgerichte leerling enkel ten goed kon komen."

"Er is zeer zeker de organisatievrijheid van besturen en hun scholen, maar geen duidelijke getrapte studiekeuze, die voorkomt dat jongeren te vlug in een fuik terechtkomen", zegt Boeve in een eerste reactie. "Er is zeer zeker een duidelijkere opdeling in finaliteiten (doorstroom, dubbele, arbeidsmarkt), maar tegelijk geen echt transparante matrix die de studiekeuze van jongeren zal vergemakkelijken."

De eerste conclusie klinkt dan ook vrij hard: "Dit blijven gemiste kansen, zeker als we in acht nemen waarom het secundair onderwijs hervormd moest worden."

"Naargelang de beslissing van de raad van bestuur zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen met haar schoolbesturen en directies overleggen hoe ze vanuit de vrijheid van onderwijs en organisatie, gebruik makend van de vrijheidsmarges binnen dit kader, een transparant, rationeel en kwaliteitsvol onderwijsaanbod kan doen aan de jongeren van vandaag en morgen", besluit Lieven Boeve.

Nicolas Maeterlinck

"Ontgoocheld over wat er op tafel ligt"

"We zijn ontgoocheld over wat er nu op tafel ligt", zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Het gaat om een eerste reactie, want de uiteindelijke teksten over de onderwijshervorming hebben de directies van de onderwijsnetten pas vrijdagnamiddag gekregen en die vergen nog een diepgaandere analyse in de komende dagen.

Toch laat de leiding van het GO! er geen twijfel over bestaan dat het resultaat van de verschillende overlegrondes niet in lijn ligt met wat de onderwijsverstrekkers zélf in mei laatstleden op tafel hadden gelegd.

"De getrapte studiekeuze met brede eerste graad is er niet gekomen. De leerlingen moeten nog altijd te snel een keuze maken over de richting die ze willen inslaan", aldus Raymonda Verdyck. "Ook jammer is dat de tussenschotten tussen technisch, beroeps- en algemeen secundair onderwijs niet weggenomen zijn. De inclusie, waar we via het M-decreet op inzetten, wordt niet doorgetrokken door Buitengewoon secundair onderwijs apart te houden."

Een laatste punt dat voor het GO! moeilijk blijft, is de vrijblijvendheid waarmee de scholen deze hervorming zullen kunnen toepassen, of net niet. "Bedoeling was naar ouders en scholieren duidelijkheid te scheppen met de nieuwe structuur van ons onderwijs en dat ontbreekt nu volledig, omdat scholen zelf kunnen kiezen of ze dit toepassen."

Meest gelezen