Personeel sociale instellingen voortaan verplicht om terreur te melden

Medewerkers van sociale instellingen zijn voortaan verplicht om vermoedens van terreuractiviteiten bij hun klanten te melden. De tijdelijke Kamercommissie Terreurbestrijding heeft het principe van wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel daarover vanmiddag goedgekeurd.

Het voorstel is van toepassing op een brede waaier van sociale instellingen, benadrukt Van Peel.

"Dit geldt echt voor alle sociale instellingen, zoals bijvoorbeeld OCMW's, Fedasil, vakbonden, ziekenfondsen, enz. Zij zijn vanaf nu verplicht om de administratieve gegevens die door het parket in een terreuronderzoek opgevraagd worden, meteen over te maken. Ook als ze zelf stoten op een echt terreurmisdrijf moeten ze die informatie op eigen initiatief aan het parket bezorgen."

Over twee weken stemming over het geheel

De besprekingen van de tekst voor het wetsvoorstel namen heel wat tijd in beslag. Onder meer oppositiepartijen Ecolo en PS vonden dat het toepassingsgebied van het voorstel te groot is en voerden aan dat het Grondwettelijk Hof de tekst om die reden zou kunnen vernietigen.

De artikelen van het voorstel werden door de meerderheid goedgekeurd, met inbegrip van de amendementen aangebracht door Van Peel zelf. De groenen en PS stemden tegen, terwijl CDH en SP.A zich onthielden. Op vraag van de oppositie komt er binnen twee weken een tweede lezing en volgt dan ook de stemming over het geheel.