Update van software auto kan enkel nog als u op de hoogte bent

De automobielsector heeft samen met minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) een gedragscode ondertekend over terugroepacties en software-updates bij auto's. Invoerders en garagisten zullen hun klanten beter moeten informeren. Daardoor moet gesjoemel met software, zonder dat de klant daarvan op de hoogte is, onmogelijk gemaakt worden.

De gedragscode is er gekomen in de nasleep van het sjoemelsoftware-schandaal bij autoconcern Volkswagen. Dieselgate leidde volgens Kris Peeters tot de vaststelling dat er een groot gebrek aan transparantie was op het vlak van de updates aan de software van auto's. "Die gebeurden al te vaak zonder medeweten van de klant, of zonder dat hij correct was ingelicht over het hoe en waarom en over de eventuele prijs van de update"

"Deze maatregel zal het vertrouwen in de automarkt versterken en de rechten van de consument beter beschermen", verklaarde Peeters. Ook sectorfederaties Febiac en Traxio staan achter de gedragscode. "Alle merken hebben hier op het autosalon die overeenkomst samen met de minister en Febiac ondertekend. Wat wij vooral willen, is dat de consumenten beter geïnformeerd zijn over de updates die gebeuren", bevestigt Luc Bontemps van Febiac. 

Inhoud van gedragsregels

Concreet wordt in de gedragsregels duidelijk afgelijnd wat onder "terugroepactie" verstaan wordt en wanneer die term gebruikt wordt. Wanneer er sprake is van zo'n terugroepactie zal de klant ingelicht worden dat de terugroeping gebeurt omwille van veiligheids- of conformiteitsredenen. In begrijpelijke taal moet daarbij ook uitgelegd worden wat het risico of gebrek inhoudt. Tot slot moeten interventies in het kader van terugroepacties altijd kosteloos zijn voor de klant.

De gedragscode bevat ook een aantal aanbevelingen over software-updates die los van terugroepacties gebeuren. Volgens Peeters erkennen auto-invoerders en garagisten "uitdrukkelijk dat de klant recht heeft op duidelijke en transparante informatie". "Deze gedragscode toont aan dat de auto-industrie een nieuw tijdperk wil instappen. Een tijdperk van transparantie en duidelijkheid", aldus de minister van Consumentenzaken.