Charles Michel over Di Rupo: “verbitterd”, “rancuneus” en hij pookt "haat en geweld" op

Charles Michel is ongemeen hard voor zijn voorganger als premier. Hij vergelijkt het discours van Di Rupo met dat van extreemrechts, noemt hem verzuurd en rancuneus, én oordeelt dat hij haat en verdeeldheid oppookt.

In België bestaat een traditie dat premiers en ex-premiers elkaar ontzien, en niet te veel commentaar op elkaar geven. Of dat ze elkaar zelfs helpen, zoals Guy Verhofstadt die Jean-Luc Dehaene hielp benoemen tot ondervoorzitter van de Europese Conventie (al was het maar om hem weg te hebben uit de binnenlandse politiek).

Maar nu is alles anders: Elio Di Rupo is voorzitter van de PS, en bij uitbreiding ook de leider van de oppositie tegen de federale regering. Een taak waarbij hij geregeld inhakt op Charles Michel en de zijnen. Na enkele weken betoogde Di Rupo al mee tegen de regering, en van die koers week hij niet meer af. Zoals vorige week, toen hij deze regering de meest asociale sinds de tweede wereldoorlog noemde. En ze het etiket "amateurs" opplakte".

Beide voeten vooruit

Bij Michel is dat verwijt in het verkeerde keelgaat geschoten, en zijn aanval in de SudPressekranten op Di Rupo is du jamais vu.

De premier haalt er snoeihard uit naar de ex-premier. “Hij zinkt af in een demagogie die extreem-rechts waardig is.” Volgens Michel pookt Di Rupo haat en zelfs geweld op. “De situatie van vandaag vergelijken met de tweede wereldoorlog, is van een ongeziene demagogie. Zo spreidt hij het bedje van de extremisten. Mijn beide grootvaders en vele andere gezinnen hebben geleden in die oorlog. Hij bezoedelt de nagedachtenis van die mensen.”

Volgens Michel is Di Rupo zo bang van het extreem-linkse PTB, en is hij onderweg “verzuurd” en “rancuneus” geworden. Of dat komt doordat hij zijn afscheid van de Zestien niet verteerd heeft? Michels antwoord op die vraag is misschien nog het dodelijkste zinnetje van allemaal. “Hij heeft in elk geval de blik op het verleden. Ik beklaag hem, want dat moet hem ongelukkig maken.”

Di Rupo reageert met een oproep tot kalmte. "Ik roep Charles Michel op zijn koelbloedigheid te bewaren. Natuurlijk hebben we een andere zienswijze over de sociale zekerheid en de regeringspolitiek, maar het ideeëndebat kan ook verlopen in een sfeer van correctheid en van respect voor de andere."