Van Overtveldt is niet afkerig van beursgang Belfius

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vindt een gedeeltelijke beursgang van de staatsbank Belfius "een valabele optie". Dat was eerder voorgesteld door CEO Marc Raisière in het tv-programma "De vrije markt".

In volle Dexia-crisis in 2011 werd de Belgische tak van de groep voor vier miljard euro overgenomen door de Belgische overheid. Die bank gaat nu onder de naam Belfius door het leven en heeft zich goed hersteld van de schok.

In die mate zelfs dat topman Marc Raisière -onlangs nog uitgeroepen tot Franstalig Manager van het Jaar- in "De vrije markt" voorstelt om Belfius in 2018 gedeeltelijk naar de beurs te brengen. Het is wel de eigenaar -de federale regering- die daarover beslist, merkte Raisière op.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt is dat idee niet ongenegen. Hij merkt op dat in het regeerakkoord staat dat de overheidsparticipaties in bedrijven ten gepasten tijde en verstandig gevaloriseerd kunnen worden en dat geldt ook voor Belfius.

Het voorstel van Raisière om Belfius gedeeltelijk naar de beurs te brengen naar het voorbeeld van Proximus is voor Van Overtveldt "een valabele optie" zeker om een voldoende lokale verankering mogelijk te maken.

Belfius vraagt "gedeeltelijke privatisering"

Belfius is vandaag nog volledig in handen van de overheid, maar als er een gedeeltelijke privatisering zou komen dan wil Belfius liever zelf naar de beurs. De topman wil in elk geval niet dat Belfius wordt overgenomen door een buitenlandse bank.

Raisière benadrukt dat Belfius heel erg tevreden is met de huidige situatie van Belfius als staatsbank. "We hebben de beste aandeelhouders ooit. Ze geven ons onafhankelijkheid en er is een langetermijnvisie. We hebben samen waarde gecreëerd."

Maar die situatie zal wellicht niet altijd zo blijven. "Het directiecomité wil niet dat Belfius verkocht wordt aan een buitenlandse bank. Een mogelijkheid is een scenario van een gedeeltelijke beursgang, zoals bij Proximus, maar het is aan de regering om daarover te beslissen."

De topman kan zich alvast inbeelden dat in 2018-2019 een deel van het kapitaal van Belfius geïntroduceerd wordt op de beurs. Aangezien Raisière schat dat er 12 tot 18 maanden nodig zijn om een beursgang voor te bereiden, zou dat betekenen dat de regering daar binnenkort al moet over beslissen. Raisière benadrukt echter dat Belfius die discussie met de regering "op een zeer serene manier" zal houden."We gaan zeker niet achter de regering lopen om naar de beurs te gaan."

Raisière gaf verder ook nog aan dat Belfius kandidaat is om Ethias over te kopen, mocht Ethias in de etalage te komen staan. "Het zou alvast de perfecte partner zijn", zegt Raisière.

Jasper Jacobs