Trump neemt Merkel onder vuur: "Ze beging een catastrofale vergissing"

In een interview met de Britse krant The Times is de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump erg hard van leer getrokken tegen Europa. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wordt een "catastrofale vergissing" verweten omdat ze zo veel vluchtelingen liet binnenkomen en Trump denkt dat na de brexit nog meer landen de EU zullen verlaten.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Trump communiceert het liefst via korte tweets, maar heeft nu toch een interview toegestaan aan enkele Europese publicaties, zoals de gerespecteerde Times of London.

De zwaarste aanval was er in ware Trump-stijl tegen de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Volgens Trump heeft zij "een catastrofale vergissing" begaan door alle vluchtelingen toe te laten in Duitsland. In 2015 zijn er bijna een miljoen vluchtelingen in Duitsland aangekomen. Vorig jaar is dat echter fors teruggevallen en zijn er ook een aantal vertrokken.

Niettemin heeft Trump Merkel en haar "Wir schaffen dass" tot schietschijf gemaakt en dat is ook niet verbazend. In eigen land was het inperken van de immigratie, vooral dan van moslims en mensen uit Latijns-Amerika via Mexico, een van de kernpunten van zijn verkiezingsbeloftes. Toch is de hevigheid van zijn uitspraak opvallend, want Merkel is toch met stip de belangrijkste regeringsleider in Europa en Trump zal met haar moeten samenwerken.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

"Brexit is geweldig en anderen zullen volgen"

Even opvallend was dat Trump de komende brexit of uittrede van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie als "a great thing" bestempelt. Hij denkt dat andere lidstaten het Britse voorbeeld zullen volgen en de EU de rug zullen toekeren.

Dat is een nauwelijks verdoken aanval op de EU als instelling zelf. Trump denkt overigens dat de brexit een succes zal worden voor de Britten en belooft Londen om snel werk te maken van handelsakkoorden tussen de VS en Groot-Brittannië om de schok van een brexit op te vangen.

Nog meer opvallend: Trump omschrijft het NAVO-bondgenootschap als "voorbijgestreefd omdat dat niets kan doen tegen terreur". Toch vindt hij de alliantie nog nodig, maar dat moeten de Europeanen ook hun deel van  hun defensie op zich nemen. Ook dat zal erg slecht vallen in Europa en in Canada, de andere partners in de NAVO. Trump lijkt zo te breken met de Amerikaanse strategie die alle presidenten na de Tweede Wereldoorlog in Europa hebben gevoerd.

Daarnaast speelt Trump ook met het idee om ook Europeanen aan strengere controles te onderwerpen als zij de VS willen binnenkomen.

Kernarsenalen met Rusland afbouwen

Ook opvallend was dat Donald Trump ook pleit voor een substantiële vermindering van de kernarsenalen. Die zijn te duur en Trump wil dat realiseren door een akkoord te sluiten met Rusland, die andere grote kernmacht. 

Dat Trump sympathie heeft voor Rusland en voor de Russische president Vladimir Poetin -die hij weliswaar nooit ontmoet heeft- is al langer bekend. Dat heeft in Europa en dan vooral in de Baltische lidstaten van de EU tot grote ongerustheid geleid.

Wel noemt Trump de Russische interventie in Syrië "a very bad thing" dat daar geleid heeft tot een verschrikkelijke humanitaire situatie.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Nu bedreiging voor Duitse autobouwer BMW

Eerder had de toekomstige Amerikaanse president gedreigd met sancties tegen grote autobedrijven zoals General Motors, Ford of Toyota als ze nog auto's in Mexico zouden bouwen voor de Amerikaanse markt.

Vandaag herhaalde Trump in het Duitse magazine Bild een gelijkaardige bedreiging aan de Beierse autogroep BMW. Die wil in Mexico auto's van het kleine model BMW 3 bouwen voor geheel Amerika. Trump dreigt ermee om die auto's een tarief van 35% op te leggen tenzij BMW die auto's in de VS zelf zou bouwen. Dat zou echter ingaan tegen alle bepalingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en tegen het vrijhandelsakkoord NAFTA dat de VS gesloten hebben met Canada en Mexico.

Ten slotte kondigde Trump nog aan dat hij zijn schoonzoon Jared Kushner, de man van Ivanka Trump, gaat benoemen tot zijn vredesgezant in het Midden-Oosten. Trump riep overigens Groot-Brittannië op zijn vetorecht in de VN-Veiligheidsraad te gebruiken tegen alle resoluties die kritisch zijn tegenover Israël.