Vredesconferentie in Parijs maakt geen indruk op Israël en waarschuwt Trump

In Parijs zijn zowat 70 landen bijeengekomen om te praten over vrede in het Midden-Oosten. De vredesconferentie is een poging om de gesprekken tussen Israël en de Palestijnen nieuw leven in te blazen. Israël zelf noemt de conferentie "nutteloos". Er was ook een waarschuwing aan het adres van toekomstig president Donald Trump, die de Amerikaanse ambassade in Israël wil verhuizen naar Jeruzalem.

Op de conferentie werd geopperd dat een tweestatenoplossing de enige uitweg uit het historische conflict is. Maar de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen zijn op sterven na dood. "Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om de Israëli's en de Palestijnen zover te krijgen dat ze opnieuw rond de tafel willen zitten om te onderhandelen", aldus de Franse minister van Buitenlandse Zaken - en gastheer van de conferentie in Parijs - Jean-Marc Ayrault. Volgens hem is er "geen tijd meer te verliezen". "Er is sprake van een gevaarlijk wantrouwen en niemand is veilig voor een nieuwe uitbarsting van geweld."

Het is maar de vraag of de conferentie ook maar iets zal uitmaken. Er mogen dan wel 70 landen aan deelnemen - inclusief de vijf vetomachten van de Verenigde Naties -, de protagonisten van het conflict zijn niet aanwezig. De Palestijnse regering steunt het initiatief van de Franse regering, maar is niet vertegenwoordigd in Parijs. Ook Israël is niet afgezakt naar Parijs, en reageert ronduit negatief: "De conferentie is nutteloos", aldus premier Benjamin Netanyahu. "Het doel is Israël tot voorwaarden te dwingen die niet stroken met onze nationale noden. De conferentie is een van de laatste stuiptrekkingen van de wereld van gisteren."

Met dat laatste verwijst Netanyahu zonder twijfel naar Donald Trump, die komende week de eed aflegt als nieuwe president van de Verenigde Staten. Hij liet eerder al blijken vooral een pro-Israëlische koers te willen varen, in tegenstelling tot Barack Obama. Trump speelt zelfs met het idee om de Amerikaanse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Een bijzonder belangrijke symbolische daad zou dat zijn. Op de conferentie werd dan ook gewaarschuwd: "Die verhuizing zou een provocatie zijn met ernstige gevolgen voor het vredesproces", aldus de Franse buitenlandminister Ayrault.