Man vrijgesproken voor verkrachting vijfjarige dochter

Een 31-jarige Oostendenaar is door de Brugse correctionele rechtbank vrijgesproken voor de verkrachting en de aanranding van zijn toen vijfjarige dochtertje. Het openbaar ministerie had vijf jaar effectieve celstraf gevorderd.

Procureur Christophe Bergez wees in zijn vordering op de buitengewone ernst van de feiten. "Vroeger was dat zelfs een assisenzaak geweest en stond daar een straf van 20 tot 30 jaar opsluiting op. Dergelijke feiten hebben levenslang invloed op de psyche van een meisje."

Het misbruik zou zich tussen 1 april en 31 december 2013 gesitueerd hebben. De zaak kwam aan het licht toen het broertje van het slachtoffer op bed seksueel getinte bewegingen maakte. Aan zijn moeder vertelde hij dat papa dat met zijn zusje had gedaan.

Na een klacht van de moeder vertelde het slachtoffer zelf aan de politie over het misbruik. Volgens de psycholoog kwam ze hierbij geloofwaardig over, maar dat wordt in twijfel getrokken door de verdediging. Zo kon het meisje geen concrete details geven. Daarnaast stelden de speurders volgens meester Karel Buyse suggestieve vragen. "Ook het geneeskundig verslag heeft geen sporen van seksuele betrekkingen aangetoond. Fysiek is er dus geen enkel bewijs."

Volgens de verdediging zette de moeder van het slachtoffer bewust een lastercampagne op touw met het oog op een gunstigere omgangsregeling voor de kinderen.