Vlaamse parlementairen moeten voortaan 45 jaar werken voor volwaardig pensioen

Het Vlaams parlement heeft een akkoord bereikt over het pensioen van zijn leden. Net zoals ambtenaren moeten die voortaan ook 45 jaar werken én 60 zijn vooraleer ze op hun lauweren mogen rusten.

Er is de voorbije jaren behoorlijk wat vergaderd over een nieuwe pensioenregeling voor de parlementsleden, maar uiteindelijk is er toch een akkoord gevonden. Althans op het niveau van het Vlaams parlement. 

Konden parlementsleden tot nog toe na 36 jaar dienst al met volwaardig pensioen, dan wordt dat nu opgetrokken tot 45 jaar. Met die nuance dat de regeling enkel geldt voor wie na de volgende verkiezingen in het parlement komt.

Toch worden de regels ook verscherpt voor wie nu wél al in het parlement zit: die moeten voortaan 60 zijn vooraleer ze aanspraak op volle pensioenrechten kunnen maken. En geleidelijk stijgt dat: tot 66 in 2025 en 67 in 2030.

Het akkoord geldt enkel voor het Vlaams parlement, en zal voorgelegd worden aan alle andere zes parlementen in dit land. Aanvaarden die het niet, dan willen de Vlaamse partijen - zeker N-VA - het ter stemming voorleggen in het federale parlement. Zoals bekend staan de Franstaligen niet te popelen voor de nieuwe regeling.

Diependaele (N-VA): "Dit is de logica zelve"

Mathias Diependaele, fractieleider van N-VA in Het Vlaams parlement, noemt de regeling "de logica zelve". "Ze loopt gelijk met ambtenaren, met vergelijkbare overgangsmaatregelen. We hebben inspanningen gevraagd aan de mensen, het is niet meer dan logisch dat we die zelf ook doen."

Volgens Diependaele is er dan ook helemaal geen excuus dat de andere parlementen niet zouden meestappen in het verhaal.

 

 

 

 

Wat met de andere parlementen: "We gaan nog een keer naar de conferentie van de voorzitters van alle parlementen. Nog een keer, als het niet aanvaard wordt, stemmen we het in het Vlaamse parlement en leggen we het federaal ter stemming voor. Er is geen enkel e'xcuus om deze hervorming uit te stellen. we hebben inspanningen gevraagdaan de mensen en het is niet meer dan logisch dat we dat zelf ook doen.