Welke tests ondergaat u het best voor een operatie (en welke niet)?

Er gebeuren nog altijd te veel onnodige medische onderzoeken voor een operatie. Dat stelt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het centrum heeft daarom 15 medische tests onder de loep genomen en is nagegaan welke al dan niet aanbevolen zijn vóór een niet-dringende operatie. Het KCE ontwikkelde hiervoor ook een app voor smartphone, tablet of pc, die gratis gedownload kan worden.
McPHOTO / INSADCO / Bilderbox

Voor de nieuwe richtlijn ging het KCE voor 15 pre-operatieve tests na welke best (niet) routinematig worden uitgevoerd bij patiënten vanaf 18 jaar die een geplande operatie zullen ondergaan, met uitzondering van transplantatie- , hart- , en longchirurgie.

Afhankelijk van de gezondheidstoestand van de patiënt en de ernst van de ingreep kunnen de volgende tests aanbevolen of overwogen worden: een rust-electrocardiogram, een stress echocardiografie, myocardscintigrafie, een volledig bloedbeeld, nierfunctietesten, stollingstesten en een onderzoek van de urine.

Daarnaast zijn er een aantal testen die in geen enkele omstandigheid worden aanbevolen, als de patiënt geen specifieke klachten heeft. "Een typisch voorbeeld hiervan is de röntgenopname van de borstkas", zegt Dr. Joan Vlayen, hoofdauteur van het rapport. "De test levert maar een zeer beperkte bijdrage bij het voorspellen van complicaties tijdens en na de operatie, terwijl de patiënt toch wordt blootgesteld aan schadelijke stralen."

Andere tests die niet routinematig worden aanbevolen zijn een rust-echografie van het hart, een coronaire CT angiografie, een cardiopulmonale inspanningstest, longfunctietesten (inclusief analyse van het arterieel bloedgas), een slaaptest, geglyceerd hemoglobine en leverfunctietesten.

Het KCE ontwikkelde hiervoor een app voor smartphone, tablet of pc, die gratis gedownload kan worden.

Meest gelezen