StratenGeneraal voorzichtig positief: "Contouren van genoegdoening"

Actiegroep StratenGeneraal reageert voorzichtig positief op de de adviezen van de auditeurs van Raad van State die een bom leggen onder het Oosterweelproject. "We krijgen de contouren van juridische genoegdoening", klinkt het. Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A) is niet verrast door de adviezen. Ringland reageert dan weer genuanceerd.

De auditeurs van de Raad van State leggen met twee adviezen een bom onder het Oosterweelproject door fundamentele kritiek te uiten op hoe het milieueffectenrapport (MER) tot stand is gekomen. De Vlaamse regering heeft nu een maand de tijd om te reageren op de adviezen van de auditeurs.

"We krijgen op heel wat zaken gelijk", zegt Manu Claeys van actiegroep StratenGeneraal die indertijd de zaak voor de Raad van State gebracht heeft. "Het advies stelt vast dat de onderzoekers van het milieueffectenrapport niet onafhankelijk zijn en dat ze ons alternatief niet gelijkwaardig hebben behandeld."

Claeys benadrukt wel dat het afwachten is op een uitspraak ten gronde. "We hebben nu de contouren van juridische genoegdoening, maar tegelijk zijn er ook inhoudelijke gesprekken die moeten worden gevoerd. We zullen zien waar de combinatie van beide tot leidt."

"Bom onder Oosterweel, niet onder Ringland"

"Het advies van de auditeurs van de Raad van State is een zoveelste opdoffer voor Oosterweel, maar hoeft dat niet te zijn voor Ringland en de overkapping van de Antwerpse ring", reageert burgerbeweging Ringland.

"Als de lopende MER-A102-R11bis bijgestuurd wordt door een onafhankelijk team van experts, kan dat de basis vormen voor de hele overkapping en kan de project-MER eind dit jaar rond zijn", klinkt het. "Bovendien is er voor de overkapping geen GRUP nodig."

Kherbache: "Weyts zaait wat hij oogst"

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A) is niet verrast door het advies van de auditeurs van de Raad van State. "Het stond in de sterren geschreven. Minister van Mobiliteit Ben Weyts was gewaarschuwd dat er juridische problemen zouden zijn, maar hij blijft hardnekkig vasthouden aan de Oosterweel. Hij oogst wat hij gezaaid heeft", zegt ze aan Belga. "Hij heeft niet willen luisteren. Daardoor dreigt een oplossing nog verder van huis te geraken."

Weyts spreekt van "goedkope kritiek" en vraagt Kherbache om aan "zelfreflectie" te doen. "De MER die nu onder vuur ligt, is opgemaakt door de vorige Vlaamse regering, inclusief de SP.A. Als ik al iets oogst, is het minstens ten dele mee gezaaid door de SP.A", aldus Weyts.

Nicolas Maeterlinck