Tientallen migranten schuilen in Brusselse treinstations, Francken bijt van zich af

Tientallen migranten hebben hun toevlucht tot de stations Brussel Noord en Zuid gezocht om aan de vrieskou te ontsnappen. Volgens Dokters van de Wereld is de traditionele winteropvang voor hen niet geschikt. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ontkent dat het om vluchtelingen gaat.

Met hoeveel ze precies zijn, is niet duidelijk. Feit is dat sinds enkele weken tientallen migranten de warmte van de treinstations Brussel Noord en Zuid opzoeken. Tot middernacht mogen ze daar blijven, daarna stuurt de politie hen de straat op.

Ook vanavond herhaalt dit scenario zich. Nochtans heeft de traditionele winteropvang wel degelijk bedden in de aanbieding, maar daarin heeft deze groep migranten geen goed oog. Volgens Alexis Andries komt dit omdat die opvang niet aan hen is aangepast.

"In de winteropvang verblijven veel mensen met zware en specifieke problematieken", vertelt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Het gaat bijvoorbeeld om daklozen of mensen die een schrijnend parcours achter de rug hebben."

"De migranten die naar de treinstations trekken, verblijven niet noodzakelijk lang in Brussel. Ze zijn niet op zoek naar een bed, maar naar een beter leven. Bovendien blijven ze graag in groep in het belang van hun veiligheid."

"Migratiepolitiek is een politiek van hokjes", verklaart hij voorts hun weigerachtigheid om naar de winteropvang te trekken. "In 2016 zag 43 procent van de vluchtelingen zijn asielaanvraag in ons land geweigerd. Daarnaast zijn veel vluchtelingen op weg naar specifieke landen, bijvoorbeeld omdat ze daar een netwerk hebben. Een grote groep mensen glipt zo door de mazen van het net."

"Er slapen geen "vluchtelingen" in de stations"

Staatssecretaris Francken is het niet eens met deze kritiek en bijt van zich af op Twitter. Daarbij benadrukt hij dat de bewuste migranten geen vluchtelingen zijn. "Er slapen geen "vluchtelingen" in de stations", schrijft hij. "Wel illegale migranten die asiel weigeren aan te vragen. Zucht."

"Er zijn opvangplaatsen voor echte asielzoekers", gaat hij voort in een andere tweet. "Ze willen gewoon geen asiel aanvragen hier."