Van Brempt: "Verhofstadt schuift zowat alle principes opzij"

Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (S&D/SP.A) heeft geen goed woord over voor het politieke stratego van ALDE-fractievoorzitter Guy Verhofstadt. Ze vindt het cynisch dat hij op een week tijd evolueert van een flirt met de Eurosceptische Vijfsterrenbeweging naar een akkoord met "de rechts conservatieve Berlusconi-adept en Viktor Orbán-verdediger Antonio Tajani".

“Het is nu duidelijk dat de man van de grote Europese principes in ruil voor achterkamerdeals met om het even wie in zee wil gaan. Tajani, één van de stichters van Forza Italia, was in de eerste Berlusconi-regering de woordvoerder van de premier en is steeds één van zijn luitenanten gebleven,” zegt Van Brempt.

“Tajani staat bekend om zijn uiterst conservatieve standpunten. In het Europees Parlement kantte hij zich fel tegen voorstellen die de gelijkheid van mannen en vrouwen ondersteunt. Hij stemde tegen de anti-discriminatiewetgeving die betrekking heeft op seksuele voorkeur en gendergelijkheid. Tajani vindt ook dat holebi’s geen beroep kunnen doen op een asielprocedure. Hij kantte zich ook voortdurend tegen het recht van vrouwen op abortus en op seksuele en reproductieve rechten,” aldus nog Van Brempt.

“Verhofstadt is erin geslaagd om zowat alle principes aan de kant te schuiven, allicht in ruil voor een of andere lucratieve deal. Europa staat onder felle kritiek van de Europese burger omwille van vermeende schimmige achterkamerpolitiek en in plaats van transparant een democratische voorzittersverkiezing aan te gaan, versterkt Verhofstadt het negatieve beeld van de Europese politiek. Verhofstadt kon Europa geen slechtere dienst bewijzen.”