"Yolocaust": yolo en Holocaust in één beeld, kan dat?

Weinig termen die zo weinig met elkaar gemeen hebben als yolo en Holocaust. Toch voegt schrijver en satiricus Shahak Shapira de twee samen tot "Yolocaust". Hij combineert onrespectvolle foto's van jongeren aan het Berlijnse Holocaustmonument en historische beelden uit de concentratiekampen. Het resultaat? Een schokkende montage. Shapira hoopt zo bezoekers ertoe aan te zetten om "respectvoller om te gaan met de werkelijke betekenis en draagwijdte van het monument, in plaats van het te gebruiken als achtergrond voor smakeloze selfies".

Wie kent het Holocaustmonument in Berlijn niet? De 2.711 grijze betonblokken, die in hoogte variëren, symboliseren de jodenvervolging van de Tweede Wereldoorlog. Alleen, toeristen gedragen zich niet altijd naar de enorme symbolische waarde van het monument. Poseren voor een selfie, springen of skaten op de blokken tot zelfs jongleren: onder het mom van yolo - you only live once - is het schering en inslag. En dat wil Shahak Shapira aan de kaak stellen met zijn project "Yolocaust". 

Schokkende beelden

De 28-jarige Israëliër, die als tiener naar Duitsland kwam, verzamelde via sociale media als Facebook, Instagram en Tinder beelden van jongeren op het monument. Ze maken selfies, springen over de blokken of doen een handstand. Daarachter monteerde Shapira historische beelden uit de concentratiekampen. 

Die combinatie leidt tot provocerende foto's: jongeren springen niet meer op het monument, maar op een stapel lijken. Een jongen met een zonnebril én duckface poseert niet langer voor een betonnen blok, maar voor mensen met uitgemergelde gezichten. De gezichten van de Tweede Wereldoorlog.

Hij monteerde met opzet schokkende beelden, die de gruwel van de oorlog weergeven. Hij hoopt dat mensen zo "respectvoller omgaan met de werkelijke betekenis en draagwijdte van het monument, in plaats van het te gebruiken als achtergrond voor smakeloze selfies".

Lees verder onder de foto's. 

"Geen historische plaats van de misdaad, geen begraafplaats"

Toch deelt niet iedereen de mening van Shapira. Zo liet de architect van het monument, Peter Eisenman, zich in een interview ontvallen dat kinderen of jongeren die daar verstoppertje spelen, hem niet storen. Hetzelfde geluid klinkt bij politicus Volker Beck: "Het is geen historische plaats van de misdaad, en ook geen begraafplaats."

Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld journalist en bestuurslid van het monument Lea Rosh, die het Holocaustmonument wel als een begraafplaats voor de Joden ziet. Ze wijt het probleem aan een tekort aan personeel. Shapira zelf ziet niet meteen veel heil in meer bewaking: "Het zijn de bezoekers die hun gedrag moeten heroverwegen." Hij beseft ook dat zijn project als schokkend kan ervaren worden. "Maar als satire niet dramatisch is, is het niet langer satire."

Betekenis van het Holocaustmonument

Architect Peter Eisenman maakte het werk in 2005 en heeft daarbij geprobeerd om zo veel mogelijk ruimte voor interpretatie te laten. "De omvang van de Holocaust maakt elke poging om hem op een traditionele manier voor te stellen onvermijdelijk een zinloze oefening." Het monument, dat 2.711 betonblokken over een oppervlakte van 19.000 vierkante meter telt, doet denken aan een doolhof, waardoor je een verloren gevoel krijgt.

U kan alle beelden van het project hier bekijken. Als u uzelf herkent en wil dat de foto verwijderd wordt, kan u mailen naar undouche.me@yolocaust.de, zo staat te lezen op de site.