Amper de helft van Vlaamse artsen is ingeënt tegen griep

Artsen geven hun patiënten vaak de raad om zich te laten inenten tegen griep, maar uit cijfers blijkt dat ze het zelf niet zo nauw lijken te nemen met de vaccinatie waardoor ze het griepvirus natuurlijk wel kunnen doorgeven. "Onethisch", klinkt het hier en daar. De Orde der artsen overweegt om griepvaccinaties voor artsen te verplichten.
AP2008

Of een arts of verzorgende is ingeënt verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis en van praktijk tot praktijk, vertelt dokter Chris Verbeek van Idewe, de Belgische externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, in "De wereld vandaag".

"Wij beschikken enkel over de cijfers van de universitaire ziekenhuizen - in de andere ziekenhuizen zijn de artsen zelfstandigen en is het dus niet geweten of ze ingeënt zijn - maar daaruit blijkt dat 40 tot 50 procent van de artsen en het verplegend personeel gevaccineerd is. De doelstelling van de Vlaamse overheid is nochtans om tegen 2020 80 procent van de gezondheidswerkers te vaccineren."

Belgische mentaliteit

Dat streefcijfer halen we vandaag nog lang niet. "Momenteel bepaalt elke verzorgingsinstelling op basis van een risico-analyse zelf of het personeel wordt blootgesteld aan het griepvirus. Als dat zo is, dan bepaalt de wet dat de werkgever het griepvaccin ter beschikking moet stellen", verduidelijkt Verbeek.

Het probleem ligt dus niet bij de werkgever, maar eerder bij de werknemer want die heeft het recht om het vaccin te weigeren. "Niet elke arts is overtuigd van het nut van een griepvaccin. Dat is niet noodzakelijk kwaad bedoeld, maar de resultaten zijn er wel naar."

Er is dus nog wat werk aan de winkel om de artsen en het verzorgend personeel voldoende gemotiveerd te krijgen en het bewustzijn over het belang van een vaccinatie te doen groeien. Want hoe kan een arts een patiënt overhalen om zich te laten vaccineren als hij zelf het goede voorbeeld niet stelt. "In België heeft iedereen zijn eigen mening", stelt Verbeek. Iedereen doet dus gewoon zijn eigen zin.

Vaccinatie verplicht maken?

Het griepvaccin verplichten voor artsen en verzorgenden zou een oplossing kunnen zijn, stelt Verbeek die aangeeft dat ze het probleem al besproken heeft met griepcoördinator Marc Van Ranst. Andere vaccins, tegen bv. tetanus en hepatitis B, zijn nu voor hen immers wel al verplicht.

"Het vaccin verplichten zal zeker helpen, maar het is niet voldoende, er is veel meer sensibilisering nodig. Het vaccin moet daarnaast ook makkelijk voorradig zijn", benadrukt Verbeek.

Ethische kwestie

Voor haar is het vooral een ethische kwestie. "Ik zou het voor mezelf niet kunnen verantwoorden. Maar nogal wat artsen en verzorgenden zoeken nog steeds naar drogredenen om zich niet te hoeven vaccineren."

"Ze zeggen dat ze een stijve arm zullen hebben en dan niet goed zullen kunnen werken. Het is de mentaliteit van de Belg die nu eenmaal niet overtuigd is van het belang van een inenting."