Bourgeois over Trump: "We moeten Europa versterken"

"Mocht Trump de richting uitgaan die we vrezen, dan heeft dat enorme gevolgen voor de vrijhandel en voor onze defensie", dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gezegd in "De ochtend". "We moeten Europa versterken."

Bourgeois is momenteel in het Zwitserse bergdorp Davos, voor het World Economic Forum, een  jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten.

Wie er niet is, is de Amerikaanse president-elect Donald Trump. Nochtans voel je diens schaduw wel in Davos, zegt Bourgeois. "Trump heeft zich een koele minnaar verklaard van de vrijhandelsakkoorden TTP en NAFTA. China neemt nu zelf het initiatief om te onderhandelen over een vrijhandelsakkoord in Azië. De president van China is hier ook."

Opvallender is dat Bourgeois ook een oproep doet om Europa te versterken. "Mocht Trump de richting uitgaan die we vrezen, namelijk die van protectionisme, of zelfs een vorm van isolationisme, dan heeft dat enorme gevolgen voor de vrijhandel, voor Europa en eventueel ook voor onze defensie. Trump heeft namelijk ook over de NAVO al heel kritische bedenkingen geuit. Dat betekent dat we heel erg bezig moeten zijn met Europa, dat onze hefboom is voor vrijhandel en defensie. We moeten Europa in die zin versterken."

Brexit

Bourgeois zei verder nog dat de brexit, en meer bepaald het opvolgen van de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord, een van zijn topdossiers wordt dit jaar. "Ik zal dat dossier in het bijzonder opvolgen, en dat proactief en intrafederaal."

Bourgeois benadrukte dat Vlaanderen na Ierland het meest getroffen wordt door de brexit.  Hij herhaalt dan ook dat er een handelsvriendelijk akkoord moet komen. Europa krijgt voor die onderhandelingen een mandaat van de lidstaten. "Wij zitten mee aan tafel om het Belgische mandaat te bepalen."

En hoewel de Belgische export naar Groot-Brittannië voor het overgrote deel Vlaams is, wil Bourgeois ook met zijn Waalse collega Paul Magnette (PS) samenzitten. "Ik wil hem ervan overtuigen dat een goed verdrag ook in het Waals belang is."

Meest gelezen