Brussel duwt auto én bedrijven uit de stad - Anton Van Assche

Als dat zo doorgaat, wordt Brussel nog het ‘Central Park’ van ons land. En van Europa. Maar of de eekhoorns of de parkieten, de economie gaan rechthouden is twijfelachtig.
labels
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Anton Van Assche is expert Brusselse aangelegenheden bij de werkgeversvereniging UNIZO.

Pat Verbruggen

Het lijkt wel of de Brusselse politiek op korte termijn - liefst zo snel mogelijk – af wil van de auto in de stad. Volledig. Een zero-tolerance-beleid. Of beter gezegd: helemaal geen beleid. Het tunnelincident op een maandagochtend enkele weken geleden, is een zoveelste illustratie van de dramatische auto-aversie die Brussel momenteel tentoonspreidt.

Elke minister of burgemeester doet zijn/haar duit in het zakje. De ene weigert nog vergunningen voor parkeergarages die bedrijfsabonnementen aanbieden. De andere talmt met het installeren van een parkeergeleidingssysteem of overstapparkings aan de rand van het metronet.

Nog een andere verkondigt zonder boe of ba dat de E40-snelweg ter hoogte van Reyers wordt versmald. Of dat de tunnels niet meer zullen worden hersteld, maar dichtgegooid.

De burgemeesters schaffen parkeerplaatsen in de straten af, zonder voor compensatie te zorgen. Maar geen nood: enkele lucide schepenen van Brussel Stad bieden gratis parkeerplaatsen aan tijdens de soldenperiode.

Lange termijnvisie?

Eigenlijk kan het niet gekker en toont dit dat het Brussels mobiliteits- en parkeerbeleid gestuurd wordt door emotie en ideologie. “We werken niet te hard aan een gesynchroniseerde verkeerslichten, want dat leidt tot vlotter autoverkeer, en dat is een slecht signaal”.

“We geven gratis parkeerplaatsen, want we moeten tonen dat je nog welkom bent met de auto”.

Bij dat laatste gaat men wel volledig voorbij aan het rotatieprincipe dat achter het betalend parkeren zit…

Politici zijn voor of tegen de auto, en de maatregelen die ze nemen, zijn terug te brengen tot die tweespalt. Ze getuigen niet van een lange termijnvisie of van samenwerking tussen de verschillende overheden.

Auto en vrachtwagen blijven belangrijk

Nochtans is er een visie geschreven en goedgekeurd, het Iris II plan, alleen wordt ze niet gevolgd of gerespecteerd, laat staan uitgevoerd.
UNIZO onderschrijft de doelstellingen van die visie, waaronder het verminderen van de autodruk met 20 %. Want teveel auto’s in en naar de stad, verstikken de stad. We moeten het aandeel van het individueel en gemotoriseerd vervoer verkleinen.

Maar we moeten ook accepteren dat de auto en vrachtwagen belangrijke vervoersmiddelen blijven, waar in veel gevallen geen redelijke alternatieven voor bestaan op vlak van efficiëntie en flexibiliteit.

Wil Brussel het gemotoriseerd verkeer verder verminderen, dan moet de stad eerst werk maken van die redelijke alternatieven. En aantrekkelijke trajecten – met gezond verstand – voor de verschillende vervoersmodi.

Alternatieven?

We moeten de ondernemers en werknemers sterker stimuleren om uit te kijken naar alternatieven. Om gebruik te maken van autodeelsystemen, openbaar vervoer, fiets, …. waar en wanneer het kan. Maar op een economisch verantwoorde en onderbouwde manier, niet op basis van ideologie.

Brussel blinkt uit in het slecht communiceren over haar bereikbaarheid met de auto, zonder alternatieven uit te werken. En zo duwt Brussel de auto, maar tegelijkertijd ook de economie, uit de stad.

De voetgangerszone blijkt nu ineens een ‘sociaal’ project te zijn, dat het centrum “terug wil geven aan de Brusselaars”. De Stad negeert zo compleet haar economische functie: een kruispunt van handelsstromen.

Door de mobiliteit van en naar de stad te bemoeilijken voor een belangrijk vervoersmiddel, knijpt ze de economie dood. En welke stad “geven we dan terug aan de Brusselaars”?

Als dat zo doorgaat, wordt Brussel nog het ‘Central Park’ van ons land. En van Europa. Maar of de eekhoorns – of de parkieten van het Elisabethpark - de economie gaan rechthouden is twijfelachtig.