Er hangt (opnieuw) veel fijn stof in de lucht

Vandaag zijn op twintig meetpunten in ons land hoge fijnstofconcentraties gemeten in de lucht. In de drie gewesten werd op verschillende plaatsen de drempel van 50 µg/m³ overschreden, zo meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). De concentratie fijn stof kan nog enkele dagen aan de hoge kant blijven.
Archieffoto

Fijn stof of PM10 is stof met een diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten hanteren voor het informeren van de bevolking. Om 9 uur vanmorgen bedroeg het daggemiddelde voor de PM10-concentratie in Vlaanderen 54 microgram per kubieke meter lucht, tegenover 39 µg/m³ in Brussel en 33 µg/m³ in Wallonië.

In de meetpunten Zelzate en Roeselare bedraagt het glijdend 24 uurgemiddelde om 10 uur 73 µg/m³. Nog achttien andere meetpunten in Vlaanderen kleuren geel, want boven 50 µg/m³. Omdat verwacht wordt dat de hoge concentraties aan fijn stof in Vlaanderen nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 µg/m³, wordt de bevolking geïnformeerd.

Hoe ontstaat fijn stof?

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling, die door de lage windsnelheden in de onderste luchtlagen slecht verdund wordt. Vandaag en de volgende dagen blijven de weersomstandigheden ongunstig voor de verdunning van fijn stof: continentale luchtstromingen met weinig wind in combinatie met een temperatuursinversie. Dat betekent dat in bepaalde (hogere) atmosferische lagen de temperatuur opnieuw stijgt. Op basis van de laatste voorspellingen blijft de luchtkwaliteit ook vrijdag en in het weekend ondermaats.

Wat doe je best?

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Door de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

Meest gelezen