Eurostadion krijgt juridisch staartje: Vanhengel voor rechter gedaagd

Het Brusselse parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) heeft de Brusselse minister van Financiën, Guy Vanhengel (Open VLD), voor de vrederechter gedaagd. Hij wil dat alle overeenkomsten en contracten in verband met het Eurostadion openbaar worden gemaakt, schrijft De Standaard.

Al maandenlang dringt Verstraete aan om de contracten te kunnen inzien die het Brussels Gewest heeft afgesloten voor de bouw van het Eurostadion, het nieuwe nationale voetbalstadion met bijbehorende bedrijfsruimtes. Zonder succes.

Omdat hier geen gehoor aan werd gegeven, stapt Verstraete nu naar de vrederechter. Volgende maand staat de eerste zitting gepland.

"Dit dossier baadt in de sfeer van achterkamertjespolitiek", zegt Verstraete. "Vanhengel zwoer dat dit de belastingbetaler niets zou kosten. Maar ondertussen moesten we via allerlei omwegen al vernemen dat de burgers moeten meebetalen voor onder meer de uitbating, de parking, de veiligheidskosten, enzovoort."

Volgens Verstraetes berekening loopt de rekening op tot honderden miljoenen euro's. "Deze kaviaardeal wordt gesmeerd met belastinggeld." Hij eist dat alle overeenkomsten en contracten openbaar worden gemaakt. "We moeten nu de waarheid kennen. In welke mate worden de kosten doorgerekend aan de belastingbetaler, en met welke winst gaat de private ontwikkelaar lopen?"

Vanhengel: "Het gaat over openbaarheid van bestuur"

Guy Vanhengel verdedigt zich. "Mijnheer Verstraete heeft een procedure ingezet waarbij hij inzage vraagt in een aantal contracten, goed wetende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar in één contract betrokken partij is, namelijk die voor de oprichting van een vennootschap die de parking gaat uitbaten."

"Die parkingvennootschap bestaat uit private en publieke partners en gaat over een investering van 160 miljoen, waarvan 80 miljoen door de privésector, 40 miljoen door de stad Brussel en 40 miljoen door het Brussels Gewest wordt gedragen. Dat is bekend en daar is ook een heel businessmodel rond gemaakt waardoor het beschouwd wordt als een zuivere investering en dus niet opgenomen hoeft te worden in de begroting."

"Mijnheer Verstraete zou graag alle berekeningen en het volledige businessplan in handen krijgen. Maar daar zijn niet alle partners het mee eens. Het gaat over een juridisch dispuut over openbaarheid van bestuur, het gaat over de vraag wat mag of niet mag openbaar gemaakt worden, zonder de belangen van de betrokken partijen te schaden. De meningen daarover lopen uiteen."

Die informatie toch vrijgeven, om elke zweem van achterkamertjespolitiek weg te nemen, kan enkel met mensen die te goeder trouw zijn, vindt Vanhengel. “Mijnheer Verstraete is te kwader trouw. Alle elementen die hij kan vergaren, gebruikt hij altijd om verdachtmakingen te spuien en de waarheid geweld aan te doen.”