Groen: "Non-hervorming middelbaar onderwijs kan nog gered worden"

Groen is bijzonder ontgoocheld over de onderwijshervorming die de Vlaamse regering vorige week op tafel heeft gelegd. Hoewel de N-VA de hervorming in de ogen van Groen heeft gekaapt, gelooft de partij dat de "non-hervorming van Crevits" via het loopbaanpact en het inschrijvingsdecreet nog gered kan worden.

"Met deze hervorming worden 30 jaar studies in de vuilbak gekieperd", vindt Groenvoorzitter Meyrem Almaci. Nochtans leert de realiteit dat er nood is aan een diepgaande hervorming. "In Antwerpen verlaat een op de drie scholieren het middelbaar zonder diploma, dat is historisch hoog. Maar de Vlaamse regering zegt tegen deze jongeren "trek uw plan".

Loopbaanpact

De partij ziet in het lerarenloopbaanpact en het inschrijvingsdecreet nog twee reddingsboeien. "Crevits heeft nog twee jaar om een bocht te maken. Met het lerarenloopbaanpact moet de begeleiding van de leerkrachten opnieuw worden versterkt. Wij ijveren voor de herinvoer van de mentoruren voor jonge leerkrachten, en het budget voor opleiding en bijscholing, waar Crevits danig in gesnoeid heeft, moet opnieuw omhoog", zegt onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman.

Intussen wordt volgens Groen steeds meer verwacht van leerkrachten. "Omgaan met diversiteit in de klas, maatwerk voor leerlingen aanbieden en terwijl het M-decreet in de praktijk toepassen. Men verwacht superkrachten van de leerkracht, maar maakt er geen budget voor vrij", treedt Almaci haar bij.

Inschrijvingsdecreet

Het inschrijvingsdecreet moet dan weer resulteren in een betere sociale mix in de kleuter- en lagere scholen. "We moeten ons voorbereiden voor een superdiverse samenleving. Met het inschrijvingsdecreet kunnen we de segregatie tussen scholen nog verbreken", aldus Meuleman.

Tot slot hoopt Meuleman dat Crevits werk maakt van de domeinscholen, ten voordele van het technisch onderwijs. In het huidige akkoord zijn de scholen vrij om hierin mee te gaan.

"De concurrentie tussen de scholen zal hierdoor toenemen. In tegenstelling tot wat Bart De Wever wou, is dit wel degelijk een herhaling van het VSO-verhaal. Daarom vraag ik aan Crevits om zich aan haar belofte van afgelopen juni te houden en toch incentives toe te kennen aan domeinscholen", besluit Meuleman.