Huurders zijn vaker de pineut

Te koud in de winter, te warm in de zomer. Het is maar een van de aspecten waar huurders slechter op scoren dan eigenaars. Dat blijkt uit een grote woonenquête die de VRT liet uitvoeren. Huurders staan gemiddeld veel zwakker dan eigenaars, op verschillende aspecten.

Sowieso besteden huurders relatief gezien bijna 10% meer van hun inkomen aan wonen dan eigenaars (47 tegenover 36%).

Onderzoeker Jo Steyaert van Indiville, het bureau dat de enquête uitvoerde: “Wat hier duidelijk onder sluimert, is het fenomeen dat huurders zwakker staan en het over het algemeen moeilijker hebben dan eigenaars.”

Niet alleen moeten huurders gemiddeld 11% meer van hun inkomen besteden aan huisvesting (47% tegenover 36, terwijl het Vlaamse gemiddelde 39 bedraagt), ze hebben het ook lastiger om die afbetalingen te doen.

8 procent heeft "bijna elke maand" moeite om te betalen

Op de vraag "heeft u moeite om de huur en maandelijkse kosten te betalen" antwoordt 8% van de huurders "bijna iedere maand". Eén op de vijf (19%) houdt het op "een paar keer".

Bij eigenaars was de vraag een beetje anders: "Heeft u moeite om uw lening af te betalen". Hier zitten de maandelijkse kosten niet in, maar toch is er een duidelijk verschil. Slechts 4% zegt hier "bijna iedere maand".

Slechts iets meer dan de helft van de huurders (57%) is helemaal vrij van zorgen en antwoordt hierop "nooit". Bij de eigenaars stijgt dat aantal naar 71%.

"Op te frissen" tot "onbewoonbaar"

Huurders moeten soms noodgedwongen een lagebudgetwoning nemen, en riskeren slecht te landen. Bij huurders valt 39% in de categorie van op te frissen (17), te renoveren (16), urgente aanpassingen  (5) en onbewoonbaar.

Gelukkig woont in die laatste categorie amper 1% van de huurders, maar 4 op de 10 verblijfplaatsen scoort dus eigenlijk matig. Ook hier valt weer de grote kloof op met de eigenaars. Bij hen zijn de 4 laagste wooncategorieën goed voor ongeveer de helft, met name 23%.

Te koud in de winter, te warm in de zomer

De kloof vertaalt zich ook in het leefcomfort. De vraag "hebt u het te koud in de winter/te warm in de zomer" peilt naar hoe goed de woning geïsoleerd is. Maar liefst 41% scoort daar negatief, van licht- tot donkerrood. het gaat vooral om huurders. In de groene, tevreden categorie zitten vooral eigenaars. In de rode categorie gaat het vooral om jonge mensen, in de groene om 50-plussers. 

Ook op andere categorieën (bijvoorbeeld "mijn huis is puur functioneel, een dak boven mijn hoofd" versus "ik voel me er echt in thuis", "bedrukt" versus "frisse lucht" enz.)  zitten vooral huurders in de rode zone, en eigenaars vaker in de groene zone.

Is de huidige woning uw droomwoning? Eigenaars geven gemiddeld een score van 8, tegenover 7,6 voor huurders. Dus ook hier zijn huurders gemiddeld vaker de pineut.

Goede bedoelingen worden "tweesnijdend zwaard"

De Vlaamse overheid voert een beleid om woningen beter te laten isoleren. Verhuurders zullen moeten voldoen een strengere normen qua isolatie; goed voor het milieu, en goed voor de huurder. Maar er is een "maar". 

De verhuurders hebben al gezegd dat zij dan op hun beurt de prijzen zullen verhogen, om investeringen door te rekenen. Anderen willen hun oudere woningen gewoon verkopen, omdat er te veel investeringen nodig zijn. Dubbel slecht nieuws voor de minder begoede huurders: "goede woningen" worden nog meer onbereikbaar, en het algemene aanbod neemt misschien verder af, terwijl het nu al relatief laag is.

“De oudere woningen zitten vooral op de huurmarkt. Dus vooral daar zijn aanpassingen nodig", zegt Steyaert. "Maar we zitten hier met een tweesnijdend zwaard. Enerzijds hebben huurders een goedkope woning nodig, anderzijds worden die woningen veel minder toegankelijk voor hen als er aan verhuurders hogere eisen worden gesteld.”

De perfect huisbaas/bazin of bron van ergernis

Een andere factor die geluk of tevredenheid bij huurders bepaalt, zijn de herstellingen. Eigenaars moeten die misschien wel zelf betalen en huurders niet, maar huurders zijn heel afhankelijk van de huisbaas: wordt het überhaupt hersteld, op welke termijn, en hoe wordt het opgelost? Het blijkt een soort loterij te zijn, vernemen we bij een eigen steekproef.

Anna (fictieve naam) veranderde onlangs met haar vriend van huurwoning in Gent en wil anoniem getuigen. Zij hebben een soort model-huisbaas. "Tot op dit moment hebben we eigenlijk een zeer goede relatie met onze huisbaas: hij heeft samen met ons een boom uitgedaan in de tuin omdat die slecht was voor de andere bomen."

"Wanneer we hem mailen dat er een probleem is (bijvoorbeeld het slot van de voordeur dat niet meer werkt) brengt hij het onmiddellijk in orde. We zijn daar echt zeer blij mee, want we hebben van anderen al andere verhalen gehoord", vertelt Els.

Meest gelezen