Rechter tikt Francken opnieuw op de vingers en houdt uitwijzing asielzoekers tegen

België mag drie jonge en alleenstaande Afghaanse mannen onder geen beding terugsturen naar Bulgarije. Dat heeft een rechter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in drie afzonderlijke arresten beslist, schrijven de Mediahuis-kranten.

De Dublin-conventie bepaalt dat vluchtelingen asiel moeten vragen in het land waar ze Europa binnenkomen. Tenzij "moet worden gevreesd dat de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor verzoekers in die lidstaat systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen".

Het land hier in kwestie is Bulgarije. De vingerafdrukken van de jonge Afghanen waren er bekend, ze hadden er asiel gevraagd voor ze naar België doorreisden. Bovendien was Bulgarije bereid om de drie weer op te nemen.

"Dergelijke beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn niet uitzonderlijk als het gaat over landen als Bulgarije of Hongarije", reageert woordvoerder Frédéric Tamborijn. "Die landen kennen problemen door de verhoogde instroom van vluchtelingen."

Volgens de rechter is de opvang van asielzoekers in Bulgarije ondermaats en kunnen ze er niet rekenen op een eerlijke afhandeling van hun asiel. Een opvallend precedent, ook al omdat het hier niet om "kwetsbare profielen" gaat, maar om gezonde en alleenstaande mannen.

In een reactie laat staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weten dat de Dienst Vreemdelingenzaken toch zal blijven proberen om mensen terug te sturen naar Bulgarije.

Het is niet de eerste keer dat Francken en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet op dezelfde lijn zitten in verband met uitzettingen naar een ander EU-land. Eind vorig jaar oordeelde de Raad dat een Afghaanse vrouw met vijf jonge kinderen niet naar Duitsland mocht worden teruggestuurd omdat de veiligheid van de vrouw in Duitse asielcentra niet gegarandeerd kon worden.