Rutten: "Ik bevestig formeel: ik zal nooit besturen met de PVDA"

Hij noemt haar zijn "ideale sparringpartner", zij bevestigt formeel: "Ik zal nooit besturen met de PVDA". Niet voor het eerst staan Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Peter Mertens (PVDA) als kemphanen tegenover elkaar, en in "Terzake" vanavond is dat niet anders.

Qua politieke standpunten liggen de twee partijen mijlenver uit elkaar en dat is te merken in het "Terzake"-debat. "Ik geloof niet dat wij sparringpartners zijn, maar we hebben wel een compleet tegenovergestelde maatschappijvisie", zegt Rutten. Dat is meteen te merken aan de manier waarop de twee terugblikken op de voorbije acht jaar.

"Extreemrechts leidt tot rassenhaat, extreemlinks tot klassenhaat"

"We zijn al acht jaar zoekende hoe we uit die puinhopen van het neoliberalisme komen, uit de puinhopen van het laissez-faire, laissez-passer-tijdperk, waar er geen regeltjes waren", zo opent Peter Mertens de discussie. Die ideologie heeft volgens Mertens geleid tot de bankencrisis waarbij de rijken nog rijker geworden zijn en de armen nog armer."

Rutten stelt daar tegenover dat er de afgelopen acht jaar vooruitgang was op tal van vlakken, er is minder armoede, minder kindersterfte, meer geletterdheid. "Dat is te danken aan een vrijheidsmodel." Ze zet meteen de aanval in: "Overal waar uw ideologie toegepast werd, heeft dat geleid tot extreme armoede en onderdrukking."

Ze vindt extreemrechts even gevaarlijk als extreemlinks. "Extreemrechts leidt tot rassenhaat, extreemlinks tot klassenhaat." Om in één adem verder te gaan: "Ik bevestig heel formeel: ik zal nooit besturen met de PVDA."

"De taart vergroten, niet herverdelen"

Ook over de ongelijkheid in de wereld zijn ze het niet eens. "Deze planeet kreunt onder het feit dat je langs de ene kant acht multimiljardairs hebt, aan de andere kant 3,6 miljard mensen", vertelt het PVDA-kopstuk. Volgens Mertens is die ongelijkheid het resultaat van het neoliberalisme dat "een bedieningspolitiek is, een graaipolitiek die de 1 procent bedient."

Maar Rutten laat zich niet zomaar de zwarte piet toeschuiven. "Ik gruwel van een wereld waarin we allemaal gelijk moeten zijn. Kijk naar Noord-Korea, dan moeten we allemaal in uniform lopen." Ze wijst erop dat België één van de meest herverdelende landen ter wereld is. Rutten pleit voor meer initiatief; een grotere taart, niet herverdelen. "U streeft naar een gelijkheid die niet de mijne is. Mensen moeten gelijke kansen krijgen."

Mertens gooit het voorstel van de miljonairstaks op tafel. Iets wat Rutten meteen afwijst. "Het klinkt goed, we gaan naar de superrijken, maar in alle landen waar het communisme het voor het zeggen heeft, heb je geen superrijken, heb je geen rijken, heb je geen rijke middenklasse. Daar heb je alleen armoede."

De taksen, zoals de Turteltaks, waar Mertens tegen is, zijn volgens Rutten de "puinhopen van de gratis politiek".

"Geen liberalisme, maar opportunisme"

In haar nieuwjaarstoespraak hamerde Rutten ook op veiligheid en sprak ze zich uit over de migratiepolitiek. "Twee maten en gewichten", antwoordt Mertens onmiddellijk. "U bakt zoete broodjes met Saudi-Arabië, u haalt Saudi-Arabië naar de Antwerpse haven, u haalt de moskee naar Brussel. Vanaf het moment dat er financiële belangen in het spel zijn, vallen uw principes weg. In Antwerpen noemen ze dat geen liberalisme, maar opportunisme."

Daarna volgt een bitse discussie over de programmapunten van de PVDA. Rutten stelt vast dat de PVDA de poorten van Europa wagenwijd wil openstellen, Mertens verwoordt het als een spreidingsplan voor Europa en respect voor de conventie van Genève.

Het mag duidelijk zijn, het laatste woord in deze discussie is nog niet gezegd.

Bekijk hier het bitse debat uit "Terzake"

Meest gelezen