Weyts: "Van nul beginnen in Oosterweeldossier"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) waarschuwt dat het hele dossier rond de Oosterweelverbinding op de helling komt te staan als de Raad van State het negatieve advies van de auditeur volgt. Voor Weyts blijft het Oosterweeltracé wel het uitgangspunt.

Als de Raad van State het advies van de auditeurs in het dossier van de Oosterweelverbinding volgt "moeten we van nul beginnen". Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vandaag in het Vlaams Parlement gezegd. Voor Weyts blijft het Oosterweeltracé wel het vertrekpunt.

Opvallend is dat Weyts niet enkel vanuit de oppositie werd opgeroepen om tot een overlegde oplossing te komen, coalitiepartner CD&V roept de minister op te stoppen met "spierballengerol" en ook Open VLD vindt dat Weyts de actiegroepen moet ernstig nemen. De Vlaamse liberalen stellen voor om de rol van de overkappingsintendant uit te breiden.

Als de Raad van State de auditeurs volgt, dreigt het Oosterweeldossier opnieuw jaren vertraging op te lopen. De auditeurs hebben fundamentele kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel tot stand kwam. De auditeurs stellen onder meer dat een alternatief voor de Oosterweelverbinding niet evenwaardig is onderzocht in de milieu-effectenprocedure (MER).

Oppositiepartijen Groen en SP.A dringen er bij minister Weyts op aan om de situatie aan te grijpen om in overleg met de actiegroepen tot een akkoord te komen. Maar de minister zou daarbij wel moeten stoppen met mordicus vast te houden aan het Oosterweeltracé.

"Ik ben met geen enkel tracé getrouwd", antwoordde minister Weyts. Maar volgens Weyts heeft studie na studie bewezen dat Oosterweel beter scoort dan de alternatieven. Bovendien is Oosterweel volgens hem ook ook de snelste oplossing. Daarom blijft het Oosterweeltracé voor hem het vertrekpunt, ook wanneer de Raad van State de auditeurs volgt.