"Verwacht niet dat er er koppen zullen rollen bij de PS"

Het schandaal rond de Luikse intercommunale Publifin werpt een schaduw op de vernieuwingsoperatie die PS-voorzitter Eliuo Di Rupo meer dan tien jaar geleden aankondigde in zijn bekende "parvenus-toespraak". Is de politieke vernieuwing dan mislukt en gaan de dubieuze figuren in de Luikse PS er nu uit? Politicoloog Pascal Delwit van de ULB denkt dat de Franstalige politieke partijen niet te ver zullen willen gaan.

Hoe groot is het Publifin-schandaal eigenlijk?

"Eigenlijk gaat het vooral over lokale politici die zich verrijken. U denkt misschien dat alle politici veel verdienen, maar in realiteit is dat niet zo. Vergeet bovendien niet dat de toplonen in de privésector - zeker in de financiële sector - de voorbije 15 jaar enorm zijn gestegen. Dat heeft de openbare sector in zekere zin besmet. Voor sommigen is de verleiding daardoor groot."

"Bij Publifin is het probleem dat er te weinig transparantie en te weinig controlemogelijkheden zijn. Dat komt omdat er schotten zijn opgetrokken tussen de intercommunale zelf en de publiek-private maatschappij Nethys, actief in de energiesector, de media en de telecom. Door dat gebrek aan transparantie is mogelijk gemaakt dat een aantal mandatarissen vergoedingen hebben opgestreken voor prestaties die nooit zijn geleverd."

"Alle partijen in de partijen in de provincie Luik zijn erbij betrokken. Zowel PS, MR, CDH als Ecolo zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Publifin. Als machtigste partij loopt de PS uiteraard het meest in de kijker."

Hoe schoon is de PS vandaag?

"'Ik heb genoeg van de parvenus. Voor hen is er geen plaats in de PS", zei Elio Di Rupo tien jaar geleden. Over het algemeen is er verbetering in de politiek, want we komen van ver. Denk maar aan de schandalen van de jaren 70 en 80."

"Maar we hebben inderdaad nog een hele weg af te leggen. Al te vaak is de rolverdeling tussen de openbare sector en de privésector nog onduidelijk en wordt er gecumuleerd. Het gaat dan niet altijd over politieke topfiguren, maar vooral over mensen die op de ministeriële kabinetten werken. Daar loopt het al vlugger eens mis, net omdat die mensen vaak uit de privésector worden aangetrokken vanwege van hun competenties. De stap naar belangenvermenging blijkt dan al eens vlug gezet."

Is de schoonmaakoperatie van Elio Di Rupo mislukt?

"In tegenstelling tot wat velen in Vlaanderen denken, is de positie van Elio Di Rupo als partijvoorzitter niet meer zo sterk. Dat heeft te maken met de verkiezingsnederlaag, waardoor de PS op federaal vlak in de oppositie zit, met het feit dat Di Rupo na zijn premierschap niet meer zo sterk staat als voorzitter en met de opgang van de PTB (PVDA, nvdr.) in de peilingen."

"Daarnaast mag je niet vergeten dat de macht van de verschillende federaties in de PS erg groot is. Zij zijn baas op hun terrein, en dat geldt zeker voor de machtige Luikse federatie. Dat betekent dat de partijvoorzitter in die federaties soms weinig in de pap te brokken heeft. Bovendien is het geen geheim dat de verhouding tussen Di Rupo en de Luikse burgemeester Willy Demeyer niet goed is."

"De Luikenaars voelen zich trouwens over het algemeen niet geliefd in de rest van Wallonië. Dat gevoel van "wij tegen de rest" in de grootste stad van Wallonië gaat terug tot de periode van het middeleeuwse prinsbisdom Luik. Bij jullie zie je een gelijkaardige verhouding tussen Antwerpen en de rest van Vlaanderen."

Heeft de PS averij opgelopen door het Publifin-schandaal?

"Ik denk dat de schade beperkt zal blijven. Vermoedelijk zullen er een reeks voorstellen van decreet komen voor meer transparantie in intercommunales, maar na de zitting in het Waals parlement van gisteren heb ik de indruk dat de verschillende partijen niet al te ver willen gaan. Ik denk dus niet dat er koppen zullen rollen bij de PS. Vergeet niet dat ook de MR en CDH boter op het hoofd hebben."

"De uitleg die Waals minister van Lokale Besturen Paul Furlan (PS) gisteren in het parlement heeft gegeven, heeft zijn geloofwaardigheid als minister geen goed gedaan. Moeten toegeven dat je als verantwoordelijke minister niet op de hoogte was, getuigt van zwakheid."

"Hoe dan ook kan je Furlan bezwaarlijk een grote vernieuwer van de PS noemen. Als burgemeester van Thuin is hij populair in zijn gemeente, en voor de rest geldt hij vooral als spreekbuis van de middelgrote Waalse gemeenten in Wallonië. Een echt invloedrijke persoonlijkheid zou ik hem niet noemen."