Toiletmemory: verbind het pictogram met de juiste functie

Japanse toiletten zijn vaak voorzien van allerlei snufjes en het is geen sinecure voor buitenlandse toeristen om ze te bedienen. In 2014 wees een rondvraag uit dat een kwart van de 600 bevraagden het moeilijk
had met het begrijpen van de pictogrammen op de knoppen. Daarom doen de belangrijkste fabrikanten nu een voorstel om de icoontjes te standaardiseren en ze duidelijker te maken.

 

De nieuwe pictogrammen werden voorgesteld door een consortium waar onder meer Panasonic en Toshiba deel van uitmaken en zullen vanaf april in gebruik genomen worden.
 

Kunt u de juiste pictogrammen en beschrijvingen in onderstaand memoryspel met elkaar verbinden?