"The godfather" in Rome: archeologen vinden middeleeuwse paardenkop in Colosseum

Bij renovatiewerken in het Colosseum in Rome hebben archeologen een middeleeuwse schedel van een paard gevonden. Dat melden Italiaanse media. Meer onderzoek moet uitwijzen hoe het daar is terechtgekomen.

Een paardenkop ontdekken: sinds filmproducent Jack Woltz (John Marley) in "The godfather" tot zijn afgrijzen een in zijn bed vond, is het voor velen een weinig benijdenswaardig gegeven. Niet zo voor een groep archeologen in Rome die tot hun grote vreugde een middeleeuwse paardenkop in het Colosseum heeft aangetroffen.

Het bouwwerk uit de Klassieke Oudheid is sinds enkele jaren het voorwerp van een grondige renovatie. De voorbije drie jaar is de gevel onder handen genomen, sinds kort zijn de ondergrondse structuren aan de beurt. Het is bij het schoonmaken van de trappen ter hoogte van de funderingen, dat de schedel aan het oppervlak is gekomen.

Uit een eerste analyse van een zogenoemde archeozoöloog blijkt dat de schedel uit de 12e of de 13e eeuw dateert. Op dat moment was het Colosseum het decor van een bont allegaartje aan activiteiten en was het de inzet van een machtsstrijd tussen verschillende rijke families. Zij verhuurden delen van het monument aanvankelijk als woningen en winkels. In een latere fase bouwden ze het uit tot een soort fort.

Het is niet de eerste keer dat archeologen resten van dieren in het Colosseum terugvinden. Die komen veelal in het museum bij het gebouw terecht. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze paardenschedel precies in de funderingen is terechtgekomen. Voor de archeologen is deze vondst het zoveelste bewijs dat het Colosseum nog lang niet al zijn geheimen heeft prijs gegeven.

AP2011

Meest gelezen