Nieuw systeem van kinderbijslag doet armoederisico licht dalen

Het nieuwe systeem voor het kindergeld zal het armoederisico met bijna 1 procent doen afnemen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven, dat de Vlaamse regering heeft laten uitvoeren. In het nieuwe verhoogt het basisbedrag per kind naar 160 euro en worden er een reeks sociale correcties doorgevoerd.

In de nieuwe Vlaamse kinderbijslag komt er vanaf 2019 een basisbedrag van 160 euro per maand per kind. De bestaande rang- en leeftijdstoeslagen verdwijnen. De basissom kan wel nog aangevuld worden met sociale toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren.

Vandeurzen beloofde vooraf een "armoedetoets" te laten uitvoeren op dat nieuwe systeem. Uit die studie blijkt dat het armoederisico van gezinnen daalt van 8,6 procent naar 7,7 procent, of een daling van 0,9 procentpunt. Een gelijkaardige daling is er ook op kindniveau.

De onderzoekers hebben ook de impact op de armoedekloof bekeken. Dat is de afstand tot de armoedegrens. Daar lijkt de impact groter. Gezinnen hebben nu maandelijks 470 euro tekort om aan de armoedegrens te komen. In het nieuwe systeem zal die kloof met bijna 63 euro per maand verkleinen. "Aan de armoede op zich verandert misschien niets, maar er is wel degelijk een duidelijk verschil in de diepte van de armoede", legt onderzoeker André Decoster uit.

Vandeurzen: "Duw in de rug"

Minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V) benadrukt dat gezinnen met een lager inkomen de ingrepen in het kinderbijslagsysteem wel degelijk zullen voelen. "Dit nieuwe systeem zal zeker jonge, startende gezinnen een duwtje in de rug geven. De Vlaamse overheid waardeert deze gezinnen enorm. Langs de andere kant blijkt ook dat deze maatregelen een effect hebben op vlak van armoedebestrijding", zegt Vandeurzen.

"Natuurlijk zullen niet alle risico's op armoede hiermee verdwijnen, want daarvoor moet je maatregelen nemen op verschillende terreinen, zoals huisvesting en werk. Maar dit nieuwe systeem is duidelijk een stap voorwaarts."

Groen: "Te weinig"

De oppositiepartijen vinden één procent maar een kleine stap vooruit in de strijd tegen kinderarmoede. Groen is teleurgesteld en vraagt de regering om kritiek hierop ter harte te nemen.

"Minister Vandeurzen moet de moed hebben om het nieuwe systeem fundamenteel bij te sturen", zeggen fractieleider Björn Rzoska en parlementslid Elke Van den Brandt op. "Zeven maanden geleden verklaarde hij nog dat hij het systeem zou bijsturen in het geval de daling van de kinderarmoede te beperkt zou zijn", zegt Van den Brandt.

"De minister kan nu niet anders dan zijn belofte nakomen. De regering-Bourgeois heeft beloofd om de kinderarmoede te halveren. Maar vandaag stelt ze zichzelf tevreden met cijfers achter de komma. De kinderen in armoede worden geconfronteerd met de kracht van de stilstand."

"We blijven om een hertekening vragen", zegt Rzoska. "Voor de gezinnen is het nieuwe systeem geen goed nieuws. En voor de kinderen in armoede geeft het niet de beloofde hoop. Het kan anders. De Vlaamse regering zou de kritiek beter ter harte nemen."