Nieuwe burgemeester en schepenen in onbestuurbaar Pepingen?

In Pepingen starten CD&V-SP.A samen met onafhankelijk schepen Peter Lacres de procedure op om een nieuw college van burgemeester en schepenen aan te stellen. Ze roepen huidig burgemeester Timmermans op het belang van de gemeente en zijn bevolking voor ogen te houden en het gezond verstand ditmaal te laten zegevieren.

Het VLD-NVA bestuur heeft sinds de zomer van 2015 geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Op de gemeenteraadszittingen kunnen geen beslissingen meer genomen worden. De gemeente Pepingen is dus de facto onbestuurbaar. Toch heeft burgemeester Timmermans in de zomer de beslissing van minister Homans omtrent de onbestuurbaarheid van de gemeente aangevochten bij de Raad van State.

De CD&V-SP.A-fractie heeft samen met onafhankelijk schepen Peter Lacres op 27 september 2016 de structurele onbestuurbaarheid van Pepingen door de gemeenteraad laten vaststellen. Na een bemiddelingspoging bevestigde de gouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte begin dit jaar de onbestuurbaarheid van Pepingen. Op 13 januari 2017 heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van Binnenlands Bestuur Homans de onbestuurbaarheid bekrachtigd.

Op de eerstvolgende gemeenteraad van 24 januari zullen de CD&V-SP.A fractie en schepen Lacres de procedure starten om een nieuw college van burgemeester en schepenen aan te stellen. Burgemeester Timmermans zou opnieuw van plan zijn om naar de Raad van State te stappen om deze beslissing aan te vechten.