Obama's laatste telefoontje ging naar Merkel

Het laatste telefoontje van aftredend Amerikaans president Barack Obama naar een buitenlandse leider is een feit. Aan de andere kant van de lijn zat Duits bondskanselier Angela Merkel.

(Bijna oud-)president Barack Obama en zijn vrouw Michelle Obama belden met kanselier Merkel en haar echtgenoot om "de appreciatie uit te drukken voor hun persoonlijke vriendschap en voor de inspanningen om de voorbije 8 jaar de relatie tussen de VS en Duitsland te verdiepen", meldt het Witte Huis.

"De president dankte bondskanselier Merkel voor haar sterk, vast en moedig leiderschap. Beiden waren het erover eens dat een nauwe samenwerking tussen Washington en Berlijn en tussen de VS en Europa essentieel zijn", klinkt het. Duidelijk andere taal dan het discours van toekomstig president Donald Trump, die onlangs uithaalde naar Merkel en het project van de Europese Unie openlijk in vraag stelde.

Dat het laatste telefoontje van president Obama met een buitenlandse leider naar Merkel ging, is geen toeval, zegt het Witte Huis. "Gezien hun acht jaar van vriendschap en samenwerking, paste dat. En Obama wenste haar het beste voor de toekomst."