Vlaanderen maakt bos kappen weer duurder na kritiek

De Vlaamse regering verhoogt de bosbehoudsbijdrage, de compensatie die wie een bos kapt moet betalen zodat er elders een bos kan worden aangelegd. De bijdrage zal nu 3,5 euro per vierkante meter bedragen, zegt minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). Nu is dat nog een kleine 2 euro. Het Rekenhof had eerder al de Vlaamse regering op de vingers getikt door te zeggen dat bos kappen te goedkoop is in Vlaanderen.

In Vlaanderen is ontbossing gekoppeld aan een verplichte compensatie. Dat kan gebeuren in natura (en is verplicht voor ontbossingen groter dan 3 hectare) of via het storten van een bosbehoudsbijdrage in het boscompensatiefonds. Met het geld uit dat fonds koopt de Vlaamse overheid gronden aan waarop zij bossen aanplant ter compensatie van de verdwenen bossen.

Eerst verlaagd

Begin juli had de Vlaamse regering al principieel beslist om de bosbehoudsbijdrage aan te passen, zodat het boscompensatiefonds beter in staat zal zijn de bosoppervlakte op peil te houden. Het bedrag, dat oorspronkelijk 120 Belgische frank (of 2,97 euro) per vierkante meter bedroeg, werd in 2001 door de toenmalige Vlaamse regering verlaagd tot 80 Belgische frank (of 1,98 euro). Dat bedrag wordt nu bijgesteld naar 3,5 euro per vierkante meter. 

"Ik wil het Vlaamse bosareaal versterken met kwaliteitsvolle bebossingsprojecten. Daarom heb ik de bosbehoudsbijdrage verhoogd, zodat er extra geld beschikbaar is voor grondverwerving en bebossing in Vlaanderen", zegt minister Schauvliege.

De prijsverhoging moet ook gezien worden als een reactie op kritiek van het Rekenhof. Dat had vorig jaar gesteld dat bos kappen te goedkoop was in Vlaanderen. Bovendien stelde het Rekenhof zich vragen bij de controles op de compensaties.

Kritiek

Vorig jaar kwam het Boscompensatiefonds in de aandacht, onder meer door de kritiek van komiek Wouter Deprez op het 'oppotten' van de reserves uit het fonds. 

Vlaanderen heeft jarenlang te weinig nieuwe bossen aangeplant, maar vorig jaar is men wakker geschoten. Tegen 2019 moet de achterstand weggewerkt zijn. Daartoe is er vorig jaar al voor 10,2 miljoen euro grond gekocht, om er 215 hectare nieuwe bossen op aan te planten. Dat gebeurde op 12 verschillende plaatsen.

Bos+, een organisatie die zich inzet voor bosbehoud, reageerde kritisch op de aankondiging en noemde de aangekondigde inspanning "te weinig en te laat".