Turks parlement effent pad voor fors meer macht aan president Erdogan

In Turkije heeft het parlement de omstreden grondwetshervorming goedgekeurd waardoor de macht van de president fors uitgebreid wordt. Recep Tayyip Erdogan zou zo tot 2035 aan de macht kunnen blijven, en krijgt ook meer bevoegdheden. Tegenstanders zien Erdogan zo evolueren naar een dictator.

Momenteel is het presidentschap in Turkije voornamelijk ceremonieel. Huidige president Erdogan heeft tot nu alles uit de kast gehaald om die beperktere macht ten volle te benutten, maar straks kan die macht wettelijk een pak groter worden en evolueert Turkije naar een presidentieel systeem.

In de amendementen op de grondwet staat dat het staatshoofd voortaan ook decreten kan uitvaardigen, de noodtoestand kan uitroepen, ministers kan benoemen en het parlement kan ontbinden. Critici vrezen dat het parlement zo opzij kan worden gezet, en dat controle op de president heel moeilijk zal worden. Bovendien kan Erdogan ook langer aan de macht blijven dan nu mogelijk is. 

Na de goedkeuring van de grondwetshervorming door het parlement, zal het Turkse volk zich nog kunnen uitspreken in een referendum, allicht al binnen enkele maanden. Maar gezien de populariteit van Erdogan mag dat geen probleem vormen voor de Turkse president.

Tegenstanders zien Turkije met de grondwetswijziging evolueren naar een dictatuur. Erdogan en zijn entourage daarentegen zeggen dat Turkije in deze woelige tijden - terreur en mislukte staatsgreep - stabiliteit nodig heeft.