Unicode buigt zich over rosse emoji's

De kans bestaat dat u binnenkort emoji's met rood haar op uw smartphone aantreft. Volgende week buigt het Unicode Technical Committee zich over de mogelijkheid om dit soort emoji's in het leven te roepen.

Mensen die vergaderen over emoji's en beslissen hoe die eruit zien: ze bestaan. Volgende week komen ze op uitnodiging van Apple bijeen in het zogenoemde Unicode Technical Committee. Op tafel ligt deze keer onder meer een voorstel van het Emoji Subcommittee (jawel) om roodharige emoji's in het leven te roepen.

Voor wie het in Keulen hoort donderen: emoji's zijn grafische afbeeldingen die mensen in berichten naar elkaar kunnen sturen. Soms dienen ze ter illustratie van tekstberichten, maar even goed staan ze op zichzelf.

De jongste jaren is het aanbod aan emoji's fors uitgebreid met een toenemende aandacht voor diversiteit. Zo bestaan inmiddels emoji in verschillende huidtinten en meerdere haarkleuren.

Eén groep is daarbij onderbelicht gebleven: roodharige mensen. Hoewel zij naar schatting slechts 2 procent van de bevolking uitmaken, verdienen volgens Emojipedia ook zij hun eigen emoji's.

Het Unicode Technical Committee overweegt naar verluidt verschillende pistes. Een daarvan is om speciale rosse emoji's in het leven te roepen onder de vorm van een roodharige man en een roodharige vrouw. Een andere is om van alle bestaande emoji's een rosse versie te maken.

Vooralsnog zijn geen definitieve keuzes gemaakt, zelfs niet of rosse emoji's er überhaupt zullen komen. Als dat zo is, dan zullen ze ten vroegste in 2018 verschijnen.