Partijbureau PS buigt zich over affaire-Publifin

Het partijbureau van de Franstalige socialisten zit bijeen over de affaire-Publifin. De Luikse intercommunale belandde in een schandaalsfeer toen bleek dat mandatarissen vergoedingen ontvingen zonder dat ze daarvoor iets gepresteerd hadden. Daarnaast is er ook sprake van belangenvermenging in het bedrijf. Verwacht wordt dat Stéphane Moreau, de sterke man van Publifin en burgemeester van Ans, op één of andere manier het gelag zal moeten betalen.
PS-kopstuk en ex-minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille

De algemene stemming is dat de PS-leden het gedrag van "sommige" PS-leden beu zijn. Kamerlid en Brussels schepen Karine Lalieux zei "een grote vermoeidheid te ervaren over het gedrag van sommigen".

Ex-minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille (foto boven) zei bij het binnengaan van het partijbureau dat zijn partij nu streng zal optreden tegenover Stéphane Moreau. Hij voegde er nog aan toe dat hijzelf de cumul van Moreau, tussen een politieke en een bedrijfsfunctie al veel langer dan vandaag heeft aangeklaagd.

De kans is dan ook groot dat Moreau één van zijn mandaten zal moeten laten vallen, hoogstwaarschijnlijk dat van burgemeester.

Furlan blijft in het zadel

De positie van PS-minister Paul Furlan, bevoegd voor lokale besturen, zou niet in vraag worden gesteld. Furlan wordt verweten dat hij eerder had moeten optreden in de zaak. MR en Ecolo, die in het Waals Parlement in de oppositie zitten, hebben wel een motie van wantrouwen tegen Furlan aangekondigd.

Voorts zullen op het partijbureau een aantal voorstellen worden besproken die de controle op en de transparantie van intercommunales en andere semipublieke instellingen moeten verbeteren.

Publifin is een grote Waalse intercommunale die behalve in de energiesector ook actief is in de media en de telecommunicatie. Het heeft onder meer een aandeel in de windmolenparken in de Noordzee.

Net omdat Publifin tussen verschillende gewesten viel, was het toezicht op de intercommunale een probleem.