PS dwingt Moreau tot keuze: burgemeester of Publifin

De PS neemt enkele "ethische maatregelen" waardoor een schandaal zoals bij Publifin in de toekomst niet meer mogelijk zou mogen zijn. Zo komt er een verbod om tegelijk burgemeester te zijn en bestuurder in een bedrijf dat werkt met overheidsgeld. PS-burgemeester en sterke man binnen Publifin Stéphane Moreau zal dus moeten kiezen.
PS-voorzitter Di Rupo (L) en Stéphane Moreau (R)

Onlangs kwam aan het licht dat verschillende Waalse politici via Publifin - een van de grootste intercommunales van het land - royale vergoedingen hadden opgestreken zonder dat daar een echte prestatie tegenover stond.

Vooral enkele PS-mandatarissen werden in de zaak genoemd. Zoals Stéphane Moreau, PS-burgemeester van Ans en via zijn bestuurszitje bij Nethys een invloedrijke persoon binnen Publifin.

Hij mag ondanks het schandaal aanblijven, maar moet nu wel kiezen: ofwel burgemeester, ofwel Publifin. Wellicht zal Moreau vandaag nog voor Nethys kiezen.

Plafond op vergoedingen

Daarnaast heeft het partijbureau van de Franstalige socialisten op voorstel van voorzitter Elio Di Rupo nog 20 andere maatregelen genomen "om de ethiek in het bestuur van Wallonië en Brussel te versterken".

Zo mogen mandatarissen via hun extra mandaten niet méér verdienen dan het loon dat ze al krijgen als parlementariër. Bovendien moeten die vergoedingen ook in verhouding staan met de - effectief uitgeoefende - taak die daar tegenover staat. Dat komt voor een gewone bestuurder neer op 150 euro per vergadering, een voorzitter zal 300 euro krijgen.

Ten slotte wil de PS ook de intercommunales zelf opkuisen. Zo komt er een screening van alle intercommunales, en moeten de organismen "waarvan het nut niet bewezen is" eruit.

Motie van wantrouwen tegen Furlan

Een andere naam die geviseerd wordt: Paul Furlan, de Waals PS-minister voor Lokale Besturen. Hij is in zijn bevoegdheid verantwoordelijk voor de intercommunales.

Oppositiepartijen MR en Ecolo hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen Furlan. Maar de minister geniet nog alle steun binnen zijn eigen partij. Het lijkt er dus niet op dat Furlan zijn post zal moeten opgeven.

Waar houdt Walloniës grootste intercommunale zich precies mee bezig?