"Personeelstekort te wijten aan onlogische aanwervingen"

Het personeelstekort bij de lokale politiezones is te wijten aan een "onlogische" aanwervingspolitiek, waarbij te weinig mensen worden opgeleid en er onvoldoende geanticipeerd wordt op de uitstroom. Dat zegt Carlo Medo, de voorzitter van de politievakbond NSPV.

De lokale politie kampt al langer met een personeelstekort, onder meer omdat in het verleden te weinig nieuwe politiemensen zijn aangetrokken. De tekorten stapelen zich nu op, omdat een groot deel van de nieuwe agenten wordt ingezet voor terreurbestrijding. Volgens Nico Paelinck, de ondervoorzitter van de vaste commissie van de lokale politie, is "de laatste cyclus bijna volledig opgesoupeerd door Brussel, Zaventem en de federale politie".

"Het personeelstekort is inderdaad dramatisch, zowel federaal als lokaal. Dat zeggen we al maanden", zegt Carlo Medo van de politievakbond NSPV. "Dat is vooral te wijten aan de aanwervingsstop van de laatste jaren. De capaciteit van de politiescholen is te laag en er is onvoldoende geanticipeerd op de uitstroom via bijvoorbeeld pensioen."

Vincent Houssin, ondervoorzitter van politievakbond VSOA, sluit zich daarbij aan. "Dit verwondert ons niet. We kaarten dat al aan sinds de besparingen in 2009", klinkt het daar.

"Dit probleem kan je niet zomaar oplossen. Er moet een meerjarenplan komen, over alle politieke partijen heen", zegt Houssin. "Daar moet ook een protocolakkoord aan verbonden worden, zodat ook de volgende regering de plannen blijft volgen. Want dat is vaak het probleem: de ene minister drijft het aantal aanwervingen op, de volgende doet dat weer teniet."

Volgens NSPV-voorzitter Medo is het probleem het grootst in de politiezones in de Brusselse rand. "Daar is het echt een ramp, omdat de mensen daar natuurlijk het vaakst worden opgevorderd voor het Kanaalplan in Brussel", klinkt het.

Rekrutering op twee niveaus?

Medo vindt het "logisch" dat er meer aandacht gaat naar "heikele dossiers" zoals de terreurdreiging, maar begrijpt wel dat er onvrede heerst bij het personeel als ze plots worden opgeroepen om naar Brussel te trekken. Hij pleit voor een "rekrutering op twee niveaus", waarbij aspirant-agenten van bij het begin kiezen voor een lokale of federale carrière. "Dan weten de mensen meteen waar ze aan toe zijn. Nu wordt het spel veranderd tijdens de koers", besluit Medo.

Houssin ziet die rekrutering op twee niveaus niet als een goede oplossing. "Dan gaan we terug naar de oude politieke cultuur, en zijn er misschien te veel agenten die kiezen voor een carrière onder de kerktoren." De VSOA'er pleit wel voor een centraal orgaan, dat moet zorgen voor regelmaat en structuur binnen de verschillende politiescholen.