Al ruim 10 jaar mistoestanden bij repatriëringen, maar er werd niets mee gedaan

Al in 2006 was er een audit die spreekt over jarenlange wantoestanden bij de politiedienst die mensen zonder papieren repatrieert. Dat is de redactie van "Pano" te weten gekomen. In het rapport staan compromitterende foto's van agenten met prostituees. Volgens de audit is er sprake van onzedelijk gedrag en zijn de betrokken agenten chanteerbaar. Bovendien lijken de controlesystemen tot op vandaag niet te werken, en hebben leidinggevenden niet adequaat gereageerd.

Gisteren kwam een recente audit uit 2016 aan het licht waaruit blijkt dat agenten van de politiedienst op Zaventem die instaat voor repatriëringen zich bezondigen aan een "graaicultuur". Maar al in 2005 was er een onderzoek door de algemene inspectie van de politie, nadat verschillende mensen hadden aangegeven dat de situatie op de luchthaven toen "al jaren" aan de gang was.

In dat rapport van 10 jaar geleden is ook al sprake van een "zekere normvervaging" binnen het korps. Het gaat dan onder meer over alcoholmisbruik tijdens de diensturen. Ook brachten agenten in het buitenland - waar ze binnen het kader van hun opdracht waren - bezoeken aan prostituees, onder meer in Thailand. Bovendien circuleren op het internet foto's waarop agenten zijn te zien "die compromitterende gedragingen ten toon stellen".

(lees verder onder foto)

Chanteerbaar bij paspoortcontroles

Los van het feit dat dergelijk gedrag door politiemensen op zich niet door de beugel kan, merkten de inspectiediensten in 2006 op dat de betrokken agenten mogelijk kunnen worden gechanteerd.

Het is zo dat de politiemensen van de betrokken dienst op de luchthaven werken in een rotatiesysteem: 4 maanden gaan ze mee op repatriëringsvluchten, de volgende 2 maanden werken ze in "de box" op de luchthaven zelf waar ze paspoortcontroles uitvoeren, toch een cruciale veiligheidsfunctie.

"Het zou best kunnen dat de politiemensen dan terzake een oog gaan dichtknijpen", luidt het in het rapport.

Geen interne controle

De conclusie tien jaar geleden: "Er is geen interne controle, en die moet er dringend komen". Ook werden de leidinggevenden met de vinger gewezen. We zien nu dat er weliswaar rapporten zijn gemaakt, maar dat daar blijkbaar weinig tot niets mee is gebeurd.

In de audit van vorig jaar staat namelijk: "Er zijn zeer sterke vermoedens van onaangepast gedrag die los staat van de verwijderingsopdrachten op zich. Bijvoorbeeld het solliciteren van seksuele diensten tijdens zendingen in het buitenland, fraude bij het opmaken van administratieve documenten, alcoholmisbruik, chantage."

Meest gelezen