Externe opvolging kan misbruiken bij repatriëringen voorkomen

Nu blijkt dat er al meer dan tien jaar lang allerlei mistoestanden zijn bij gedwongen repatriëringsoperaties herhaalt professor criminologie Stephan Parmetier van de KULeuven zijn pleidooi voor een externe opvolgingscommissie om toezicht te houden op dergelijke repatriëringen. Parmentier was ook verslaggever van de zogenoemde commissie-Vermeersch, die is opgericht nadat de Nigeriaanse vluchtelinge om het leven was gekomen bij haar gedwongen uitzetting.

Om te vermijden dat er bij uitzettingsoperaties nog slachtoffers zouden vallen, formuleerde de commissie-Vermeersch een hele reeks aanbevelingen. Vandaag blijkt eens te meer dat er nog altijd een en ander misloopt, en dat heeft blijkbaar in de eerste plaats te maken met de politieagenten die uitgewezen mensen begeleiden.

 "Je zou je kunnen indenken dat het toch wel nuttig is dat de hele verwijderingsoperatie aan een meer externe controle wordt onderworpen", zegt Parmentier in "Terzake". "Dit was eigenlijk een voorstel van de commissie-Vermeersch indertijd. Het één van de weinige aanbevelingen die nog niet is opgevolgd."

"Ik heb gepleit om een permanente opvolgingscommissie op te richten", aldus nog Parmentier. Voor een goed begrip: de aanbevelingen van de commissie-Vermeersch zijn zo'n tien jaar oud.

Externe in plaats van interne controle, dus. Het rapport van de Algemene Inspectie van de politie is weliswaar geen externe audit, maar het noemt desondanks wel man en paard. "Wat mij niet zozeer verbaast, is dat de feiten naar buiten komen, maar wel de kracht van de taal waarmee de Algemene Inspectie over deze feiten heeft gerapporteerd", zegt Parmentier. "Streng veroordelend, maar ook vrij specifiek."

Meest gelezen