Nog altijd te veel fijn stof in de lucht: wachten op meer wind

Net zoals de vorige dagen, blijft er ook vandaag te veel fijn stof in de lucht. De luchtvervuiling zal pas kunnen dalen als het harder gaat waaien, maar dat zou nog niet voor morgen zijn. Er wordt nog altijd afgeraden om hout te stoken of om zware inspanningen te doen.

"De fijnstofconcentraties zijn in de loop van de dag, vooral in het westen, door de overtrekkende sneeuwbuien weliswaar wat gedaald, maar de verwachting is dat de waarden weer stijgen", zegt Frans Fierens, directeur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Het is nu het wachten tot het harder gaat waaien vooraleer de concentraties weer zakken. Maar volgens de weersvoorspelling is dat nog niet voor morgen. 

Inademing van fijn stof veroorzaakt zoals bekend irritatie of schade aan het longweefsel. Daarnaast heeft fijn stof ook negatieve effecten op klimaatverandering en ecosystemen. Daarom kreeg de bevolking eerder al van de Vlaamse Milieumaatschappij de raad om geen hout te stoken, omdat houtverbranding de luchtkwaliteit sowieso al negatief beïnvloedt. 

Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling zoals jonge kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen en personen met haart- en vaatziekten doen dan weer beter geen ongewone of zware lichamelijke inspanningen. 

Luchtvervuiling stopt niet aan de grenzen

Niet alleen in België, maar ook elders in Europa worden hoge fijnstofconcentraties gemeten: van Parijs tot Londen en van Boedapest tot Krakau, zo meldt AFP. Volgens het Franse "Institut national de l'environnement industriel et des risques" (Nationaal instituut voor de industriële omgeving en gezondheidsrisico's) is de luchtvervuiling deze keer vooral opmerkelijk omdat ze zo'n groot geografisch gebied bestrijkt. 

In Frankrijk is in ieder geval al beslist om in sommige steden geen oude (vervuilende) auto's meer toe te laten op de wegen. Dergelijke beperkingen gelden onder meer in Parijs, Lyon en Grenoble.