Politiebaas De Bolle vraagt vooronderzoek naar wantoestanden bij repatriëringen

De topvrouw van de federale politie Catherine De Bolle heeft aan de Algemene Inspectie gevraagd een vooronderzoek te starten naar de wantoestanden bij de politiedienst die mensen zonder papieren repatrieert. Dat heeft VRT Nieuws vernomen.

Uit een audit door de Algemene Inspectie vorig jaar is gebleken dat agenten van de betrokken politiedienst zich bezondigen aan geweld, drankmisbruik en onzedelijk gedrag. Ook een audit van 10 jaar eerder spreekt over dezelfde wantoestanden.

Zo'n audit geeft op basis van getuigenissen en vermoedens een algemeen beeld over de cultuur op de betrokken dienst, maar dat is niet genoeg om eventueel concrete maatregelen te treffen.

Politiebaas De Bolle wil nu concreter te weten komen wie verantwoordelijk is, welke zaken er precies zijn gebeurd, en waar en wanneer. Daarom heeft ze aan de Algemene Inspectie van de federale politie gevraagd om een vooronderzoek te starten.

Als dankzij dat vooronderzoek concrete (strafbare) feiten aan mensen kunnen worden gelinkt, kan het gerecht een gerechtelijk onderzoek starten en kan de politietop tuchtmaatregelen nemen.

Kabinet Francken

In de audit wordt de leiding van de betrokken politiedienst met de vinger gewezen. Tot vandaag is die leiding nog altijd problematisch, maar ook tien jaar geleden was dat het geval.

De man die de dienst tot 2014 leidde, wordt in het rapport een gebrek aan communicatie en leiderschap aangewreven. Opvallend, die man is nu op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) coördinator van het terugkeerbeleid.

Het kabinet laat in een reactie aan onze redactie weten dat ze achter de man blijven staan.

Al ruim 10 jaar sprake over wangedrag

Catherine De Bolle staat sinds 2012 aan het hoofd van de federale politie. De wantoestanden zijn dan kennelijk al enkele jaren aan de gang, en de Bolle verneemt de verhalen over de Dienst Uitwijzingen op het moment dat ze haar taak als politiebaas start.

De Bolle moet op dat ogenblik eerst een nieuwe audit vragen, een meer actuele dan die uit 2006, om verder te kunnen. Vorig jaar kwam de Algemene Inspectie met een rapport dat het - net als 10 jaar eerder - heeft over onzedelijk gedrag bij agenten die mensen zonder papieren escorteren bij hun repatriëring.

En nu komt er dus een vooronderzoek door die Algemene Inspectie, om eventueel maatregelen te kunnen nemen tegen verantwoordelijken.

Meest gelezen