Wetsontwerp activering brexit "binnen enkele dagen"

De Britse regering van premier Theresa May zal "binnen een paar dagen" in het parlement een wetsontwerp indienen dat moet toelaten artikel 50 van het Europees verdrag in te roepen en de brexit in gang te zetten. Dat heeft staatssecretaris David Davis voor de Uitstap uit de Europese Unie aangekondigd in het Lagerhuis.

Volgens Davis komt de deadline van eind maart niet in gevaar. Daar was over gespeculeerd nadat het Hooggerechtshof vanmorgen had geoordeeld dat het parlement het laatste woord moet krijgen bij het activeren van de brexit, en niet de regering alleen, zoals premier May had aangevoerd.

"We schatten onze rechtspraak naar waarde en we zullen dit vonnis natuurlijk respecteren", zei David Davis. "Dit vonnis verandert niets aan het feit dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat." Davis verwoordde de officiële reactie van de regering op het vonnis.

Het is dus het parlement dat de inwerkingtreding van artikel 50 moet goedkeuren, waardoor de Europese Unie er formeel van op de hoogte wordt gebracht dat het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat. De regering zal "binnen een paar dagen" het wetsontwerp ter zake indienen, zegt Davis. Hij zei er wel op te rekenen "dat niemand de wil van het volk zal tegenwerken".

De beslissing om de EU te verlaten is het gevolg van het referendum van 23 juni vorig jaar, aldus Davis. Hij had het over een "point of no return". De regering zal er volgens de staatssecretaris alles aan doen om ervoor te zorgen dat de deadline van einde maart gehaald wordt en dat artikel 50 dan kan worden ingeroepen.