1 op de 4 Vlaamse leraren zit in een verlofsysteem

Momenteel zit een kwart van de Vlaamse leerkrachten in een verlofsysteem. Dat schrijft De Tijd. Vooral de loopbaanonderbreking zonder motief is populair. Dat systeem verdwijnt binnenkort

Schooldirecties ondervinden extra druk om vervanging te zoeken voor de zowat 50.000 leerkrachten die dit schooljaar in een verlofsysteem stapten Vooral de toename van loopbaanonderbreking zonder motief valt op: daar steeg het aantal van 13.000 naar 22.000.

Net als in andere sectoren heeft ook het onderwijspersoneel de laatste kans gegrepen. Binnenkort wordt loopbaanonderbreking namelijk vervangen door een nieuw systeem van zorgkrediet, en dat voorziet enkel nog in compensaties in geval van ouderschap, zorg, of opleiding.

"Het is nu een beetje problematisch voor directies als ze vervanging moeten zoeken. Anderzijds is het wel een heel goede zaak voor jonge leerkrachten die vaak geen of maar halftijds werk vinden. Nu kunnen ze misschien makkelijker aan een voltijdse job geraken", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).