CM-Topman: "Blijven bricoleren maakt gezondheidszorg onbetaalbaar"

"Het is vijf voor twaalf om ons systeem van gezondheidszorg te hertekenen en zo betaalbaar te houden." Dat zegt de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM) Luc Van Gorp. "We moeten ons de vraag stellen wat nodig is om een kwaliteitsvol leven te hebben en wat we in de toekomst nog terugbetalen en wat niet. En daarvoor moeten we buiten onze cocon treden", aldus Van Gorp.

Specialist sociale zekerheid en N-VA-politicus Danny Pieters pleit in Knack voor een fundamentele hervorming van onze sociale zekerheid. Volgens hem is dat echter niet evident omdat de sociale partners “de gewoonte hebben om hun oude belangen te verdedigen”. Maar niet zo de CM-voorzitter. “Luc Van Gorp is iemand die verder durft te denken dan de grenzen van zijn eigen organisatie”, aldus Pieters.

Van Gorp is naar eigen zeggen een absolute voorstander om na te denken over een systeemhervorming. “Het is in elk geval een ruim debat waard, want het is vijf voor twaalf: de bedragen zijn enorm, de vraag voor gezondheidszorg groeit verder en het geld is beperkt.” En dus moeten we volgens de baas van CM op zoek gaan naar een ander model. “Als we blijven bricoleren op het bestaande systeem, dan gaat niemand het nog verstaan en zal het onbetaalbaar zijn.”

Een splitsing van de sociale zekerheid is voor de CM-baas alvast geen optie. “Danny Pieters spreekt daar ook niet meer over. Dat maakt het systeem namelijk alleen maar complexer en duurder.” Volgens Van Gorp moeten we vooral nadenken over wat we binnen het systeem van sociale verzekering nog terugbetaald krijgen. “Je kunt van alles in die enveloppe steken. Heel veel van onze zorg is er momenteel op toegespitst om mensen ouder te laten worden. De grenzen zijn stilaan bereikt. We moeten nu het debat aangaan over wat nodig is om een kwaliteitsvol leven te hebben.”

“Gezondheidszorg van twee snelheden”

 

Om tot een oplossing te komen, moeten alle partijen aan tafel gaan zitten. “We gaan uit onze cocon moeten stappen en als mensen van goede wil met elkaar praten”, vindt de voorzitter van de CM. “We zullen het moéten doen.”

Als dat niet lukt, dan dreigen we terecht te komen in een gezondheidszorg van twee snelheden, vreest Luc Van Gorp. “Sommigen zullen via private systemen gedekt blijven, maar anderen zullen geen gezondheidszorg kunnen betalen. Dat ondergraaft de solidariteit.”