Minister Marghem start gesprekken over CO2-taks

Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) start vandaag met een informatieronde over de koolstofheffing. Dat is een heffing op de uitstoot van CO2. Met de opbrengst kunnen allerlei maatregelen betaald worden tegen de opwarming van de aarde. De heffing zou ook bedrijven en burgers aanzetten om zuiniger om te springen met fossiele brandstoffen.
Jonas Hamers / ImageGlobe

De koolstofheffing of CO2-taks is een belasting op het gebruik van koolstof in fossiele brandstoffen. Die taks kan geheven worden ofwel rechtstreeks via een accijns, ofwel indirect via bijvoorbeeld een kilometerheffing. Wat dus betekent dat de dieselprijs en aardgasprijs kan stijgen.

In Frankrijk, Zweden en Ierland bestaat de koolstofheffing al. Minister Marghem trekt nu ook de discussie over een Belgische heffing op gang. Naast de stijging van de energieprijzen, zou de heffing ook extra banen creëren.

Dat zegt klimaatonderhandelaar Peter Wittoeck: "Een voorbeeld waar we naar gekeken hebben is een prijs van 40 euro/ton CO2. Dat heeft een voldoende signaal om de economie te laten decarboniseren, maar als je die 40 euro per ton CO2 kan herinvesteren door de loonlasten te verlagen bijvoorbeeld, dan stimuleert dat de groei van jobs. Netto 80.000 euro banen bij tegen 2030, en het kan ook de groei van onze economie bevorderen door de bijkomende investeringen die gebeuren met tot 2% van het bruto binnenlands product."

In Zweden is zo’n CO2-taks al 25 jaar in voege. En met succes, zo kon "Terzake" ter plaatse vaststellen.