Omega Diamonds ontloopt definitief miljardenboete

Omega Diamonds ontloopt definitief een miljardenboete. Het hof van beroep in Antwerpen heeft het vonnis van de rechter in eerste aanleg bevestigd. Enkele (ex-)bestuurders en werknemers van het diamantbedrijf gaan definitief vrijuit in een geschil met de douane.

Volgens de douane had het diamantbedrijf tussen 2003 en 2008 voor 2 miljard euro aan diamanten met valse invoerdocumenten in ons land binnengebracht. Daarover heeft de rechter zich niet uitgesproken want het hof oordeelde dat de douane het diamantbedrijf niet kan vervolgen. Ons land legt op dat er een vergunning nodig is om ruwe diamant in te voeren en zo'n verplichting is strijdig met het Europees recht. 

"De discussie ging over de juistheid van de vermeldingen die voorkomen op een aantal invoervergunningen van diamanten die Omega in België heeft ingevoerd", zegt advocaat Raf Verstraeten. "Omega heeft altijd betwist dat die invoervergunningen foute informatie zouden bevatten, dat is de grond van de zaak." 

"Het arrest heeft onderzocht of het Belgische vergunningsstelsel verenigbaar is met de Europese wetgeving. België treft met dit systeem een handelsbelemmerende maatregel. Het hof van beroep zegt nu dat het stelsel in strijd is met het Europees recht. Europa wil een vrije handel en laat niet toe dat België een dergelijk systeem ontwikkelt. Dat is de reden waarom er geen grond voor vervolging bestaat." 

"Indien deze uitspraak geanalyseerd wordt, kan men tot de conclusie komen dat België misschien zijn wetgeving moet herbekijken en moet aanpassen aan de dag van vandaag, waar het Europees een aantal verbodsbepalingen inhoudt die maken dat dit systeem inderdaad moet worden bekeken." 

Omega Diamonds heeft jarenlang illegaal diamanten in- en uitgevoerd en kon daardoor belastingen ontduiken. Het was al tot een minnelijke schikking van 160 miljoen euro met de fiscus gekomen. De douanediensten hadden ook tot een minnelijke schikking kunnen komen betreffende de reglementering van de invoering, maar zij kozen voor een rechtszaak. 

Douane & Accijnzen vroeg een miljardenboete, omdat het bedrijf foute informatie op papieren zou hebben ingevuld. Rechters hebben, zowel in eerste aanleg als in beroep, het bedrijf en de andere beklaagden daar nu van vrijgesproken, omdat de Belgische douanewetgeving waarop de douane zich baseerde, in strijd is met het Europees recht.

Meest gelezen